De inzichten uit het voortgangsscherm in Learnbeat helpen je formatief te evalueren.

6x formatief evalueren met de voortgangs- en resultatenschermen in Learnbeat

Formatief evalueren kan in Learnbeat met de veelzijdige learning analytics dashboards. Al veel docenten die met Learnbeat werken ervaren hier de voordelen van. Ze gebruiken de inzichten uit de voortgangs- en resultatenschermen bij het voorbereiden van hun lessen en in hun dagelijkse lespraktijk. Ook voor het beter begeleiden van leerlingen biedt deze functionaliteit uitkomst. We delen hier 6 toepassingen van de voortgangsschermen in Learnbeat voor formatief evalueren.

Geschreven door

De voordelen van de learning analytics dashboards in Learnbeat

  1. Continue formatieve evaluatie, zonder speciaal toetsmoment
  2. Doelgericht klassikaal uitleg geven
  3. Leerlingen persoonlijke ondersteuning geven
  4. Leerlingen eigenaarschap geven
  5. Houvast dankzij het voortgangs- en resultatenscherm
  6. Onderbouwing bij rapportvergaderingen en oudergesprekken

We  lichten hieronder deze voordelen toe met voorbeelden uit de praktijk. Hopelijk geven ze je inspiratie om zelf learning analytics in te zetten.

1. Continue formatieve evaluatie, zonder toetsmoment

Als docent zie je in Learnbeat zonder dat je een formatief toetsmoment inplant al hoe leerlingen zich ontwikkelen. Doordat je continu van elke gemaakte (huiswerk) opgave en vraag al ziet hoe leerlingen presteren en zich ontwikkelen, ook buiten de toetsen om, kun je bijsturen voordat leerlingen een onvoldoende halen op de toets. Bijkomend voordeel is continuïteit: bij een toets gaat het om een momentopname, terwijl het voortgangs- en resultatenscherm de ontwikkeling door de tijd heen tonen. 

2. Doelgericht klassikaal uitleg geven

De tijd die je in de les hebt is kostbaar. Één lesuur is zo voorbij als je een onderwerp wilt introduceren, uitleg wilt geven, leerlingen zelfstandig wilt laten werken en de les wilt afsluiten. Daarom is het fijn als je weet dat je uitleg nuttig is.

Esther Broen, docent scheikunde op het Canisius College, vertelt hoe de informatie uit de learning analytics dashboards haar helpen bij het stellen van prioriteiten. Ze kan met de overzichten in de dashboards zien welk onderwerp of thema een klas nog niet goed begrepen heeft. Dan weet ze dat ze daar vervolgens klassikaal extra aandacht aan moet besteden.
Bekijk hier het hele interview met docent Esther Broen.

Ook Odile Vinke, docent Engels op het Roelof van Echten College, gebruikt de dashboards om haar lessen te structureren. Op basis van de informatie uit het voortgangsscherm bepaalt ze de balans tussen zelfstandig werken en klassikaal lesgeven. Ze vertelt hierover:

‘‘Ik gebruik het voortgangsscherm in Learnbeat ook tijdens mijn lessen. Dan zet ik leerlingen bijvoorbeeld eerst zelfstandig aan het werk met een opdracht. Als ik zie dat maar 20% goed gemaakt wordt, roep ik iedereen er alsnog bij om de stof klassikaal te behandelen.”

Bekijk hier het hele interview met Odile Vinke.

Door deze inzichten weet je dus dat je je lestijd optimaal besteedt.

3. Leerlingen persoonlijke ondersteuning bieden

Door de data uit de voortgangs- en resultatenschermen weet je precies hoe leerlingen ervoor staan. Je ziet hoe ze scoren ten opzichte van de rest van de klas, welke onderwerpen ze nog niet beheersen en hoe ze presteren op het gebied van kennis, toepassing en inzicht. Omdat je altijd inzage hebt in de voortgang en resultaten van een leerling, kun je gericht en tijdig inspelen op het leerproces.

Eva Doornewaard, docent Nederlands op het Pantarijn Kesteren, gebruikt de dashboards om een vinger aan de pols te houden bij individuele leerlingen

“Ik vind het fantastisch dat ik van iedereen zijn antwoord kan inzien en persoonlijke feedback kan geven. En ik zie ook hoe lang ze over een vraag doen.”

Paul de Haan, ict-coördinator bij Yulius Onderwijs, bevestigt dat inzichten als deze van didactische meerwaarde zijn. De gegevens uit het voortgangs- en resultatenscherm helpen Paul en zijn collega’s om leerlingen beter te begeleiden.

“Dankzij Learnbeat heb je als docent zoveel meer inzicht dan wanneer je met papier en boeken werkt. Hierdoor kan je je lessen of de aanpak per leerling aanpassen.”

Lees het hele interview met Paul de Haan.

Ook aardrijkskundedocent Susan Middeldorp kan met behulp van de data haar begeleiding finetunen: 

“Ik zie in één oogopslag hoe de leerling scoort per niveau: reproductie, inzicht of toepassing (RTI). Daar kan ik dan direct op inspringen tijdens de les of individueel met een leerling.”

Bekijk het hele interview met Susan Middeldorp.

Kortom, met de inzichten uit de dashboards krijg je een gedetailleerder beeld van de behoeftes van je leerlingen.

4. Leerlingen eigenaarschap geven

Niet alleen docenten hebben toegang tot de dashboards. Leerlingen hebben zelf ook inzicht in hun resultaten en voortgang. Dat motiveert en geeft eigenaarschap. Als leerlingen zien dat ze pas 40% hebben gemaakt van het huiswerk, dan weten ze dat ze nog even een tandje bij moeten zetten. En ze kunnen zo bijvoorbeeld zelf kiezen om extra te oefenen op onderwerpen waarvan ze zien dat ze er slecht op scoren. Leerlingen kunnen in Learnbeat namelijk altijd zelf oefenen. Ze worden zo gestimuleerd om hun voortgang en prestaties zelf te verbeteren.

Dit ziet Ludwig van Aagten, docent op het BWI, terug in zijn lessen:

“Dat leerlingen zelf in Learnbeat zien hoe ver ze zijn en hoeveel ze nog moeten doen, motiveert hen echt. Ook zien ze zelf wat ze goed en wat ze fout hebben gedaan.”

5. Houvast dankzij het voortgangs- en resultatenscherm

Met de dashboards paraat kom je als docent niet snel voor verrassingen te staan. Je weet vóór de les al of je leerlingen hun huiswerk hebben gemaakt, en hoe ze dit hebben gemaakt.

Wim Koster, docent Nederlands op het Roelof van Echten College, ervaart dit als een groot voordeel

“Dankzij de learning analytics functies in Learnbeat heb ik continu zicht op hoe leerlingen en hele klassen ervoor staan. Ik stap binnen in het lokaal; ik open Learnbeat en ik zie meteen waar ik mee bezig was; waar leerlingen zijn en wat ze nog moeten doen en waar leerlingen achterblijven. Dat geeft mij als docent heel veel houvast en ik kan ook direct feedback geven of even bij zo’n leerling gaan staan en die verder helpen. Dat is zo’n mooi instrument!”

6. Onderbouwing bij rapportvergaderingen en oudergesprekken

Met de dashboards kun je cijfers, feedback en advies altijd verantwoorden naar anderen. Het is een hulpmiddel in de communicatie naar zowel mentoren en collega’s als naar leerlingen en hun ouders.

Marloes Korsten, docent geschiedenis op het Thorbecke VO Rotterdam, vertelt hoe prettig het is om ook ouders inzicht te kunnen geven in de prestaties van hun kind

“Krijg ik de vraag “waarom heeft mijn kind een slecht cijfer voor het vak geschiedenis?” dan kan ik samen met de ouders in Learnbeat kijken bij de voortgang en resultaten van hun kind. Dus je staat veel sterker als docent in dit soort gesprekken.”

Lees het hele interview met Marloes Korsten.

Paul de Haan, ICT coördinator in het VSO, bevestigt dit. Hij vertelt hoe ze in het VSO de analyses uit de dashboards kunnen gebruiken om keuzes in de begeleiding van leerlingen te onderbouwen naar de onderwijsinspectie toe.

Check zelf de voortgang en resultaten van je leerlingen

Je hebt hier kunnen lezen hoeveel baat docenten hebben bij de inzichten die ze opdoen met de voortgangs-en resultatenschermen van Learnbeat. Ben je zelf ook benieuwd geworden naar learning analytics? Bekijk dan de gratis checklist.

Ervaar de voordelen van Learning Analytics

Wil jij de eerste stappen zetten met Learning Analytics? Deze checklist helpt je op weg. Vraag hem hier gratis aan. 

Zo haal je in Learnbeat een per ongeluk verwijderde vraag zelf uit de prullenbak.

Elke maand de laatste nieuwtjes en tips over digitaal onderwijs in je mailbox?