interview-met-docent-kunst-algemeen-en-CKV-over-digitaal-werken-met-Learnbeat

[Interview] Werken met Learnbeat voor CKV en kunst brengt structuur, geeft flexibiliteit en bespaart tijd

Het is het half juni 2021 en het schooljaar loopt op zijn einde. Docent kunst algemeen en CKV Anka van Nijnanten werkt op het Park Lyceum in Almere. Op dit moment is zij druk bezig met afronden, nakijken en zorgen dat iedereen alles inlevert. Ze werkt nu alweer een aantal jaar met haar eigen lesmateriaal in Learnbeat. Voor haar vak vindt zij dit het meest geschikte digitale middel. Wat de meerwaarde is van Learnbeat ten opzichte van de oude situatie vertelt zij in dit interview.

Geschreven door
Marit Rooijakkers

De oude situatie: veel papier en lesmateriaal op verschillende plekken

Verspreid lesmateriaal

“Ik gebruikte voorheen ook al een mix van mijn eigen lesmateriaal en delen uit de methode “De bespiegeling”. Mijn leerlingen hadden een papieren werkboek en een aantekeningenboekje. Toetsen werden ook op papier gemaakt. Dat betekende veel printwerk en drukwerk. Het was vaak lastig om de handschriften te ontcijferen en het nakijken kostte mij veel tijd.

Quiz

Ik deed wel eens een quiz in de klas met Kahoot. Dat was leuk, maar leerlingen lazen door het wedstrijdelement de vragen niet goed. Ze waren te veel bezig met zo snel mogelijk klaar zijn.

Examens oefenen

Vanaf 2003 hebben we elk jaar de examenopgaven digitaal bewaard op ons schoolsysteem. Ik kon die met mijn leerlingen oefenen op school als we het computerlokaal tot onze beschikking hadden.”

“Ik ontdekte Learnbeat bij toeval. Nu zou ik niks anders meer willen”

“Een aantal jaar geleden klikte ik in Somtoday op de knop ‘leeromgeving’. Op die manier kwam ik in digitale leeromgeving Learnbeat terecht. Toen ben ik begonnen met zelf een paar opgaven maken. Dat werkte prettig en zo ben ik steeds meer lesmateriaal en toetsen in Learnbeat gaan zetten. Ook zag ik via Somtoday de voortgang van leerlingen in Learnbeat.

"Doordat alles bij elkaar op één plek staat, is Learnbeat heel overzichtelijk.”

De huidige situatie: Werken met Learnbeat heeft veel voordelen

In het kort: Anka bespaart tijd door te werken met Learnbeat en ze kan haar eigen lesmateriaal op één plek, gestructureerd aanbieden aan haar leerlingen. Bovendien biedt Learnbeat uitkomst in deze tijden van afstandsonderwijs. Hieronder lees je uitgebreid hoe Anka werkt met Learnbeat en welke voordelen zij ervaart.

Learnbeat vult mijn reguliere lessen aan

“Ik gebruik Learnbeat voor al mijn klassen, in de onderbouw en bovenbouw voor kunst algemeen. Mijn CKV-klassen werken ook met Learnbeat. Learnbeat is geen vervanging voor mijn lessen, maar het oefenen zoals in een werkboek doen we wel in Learnbeat. Net als toetsen. Klassikaal doe ik ook weleens polls en quizjes in Learnbeat; leerlingen lezen de vragen beter zonder tijdsdruk.

"Ik vind Learnbeat de beste digitale leeromgeving voor het vak kunst en CKV. Sinds ik met Learnbeat werk, wil ik niks anders meer."

Het voordeel van Learnbeat is dat leerlingen daar zowel in de klas als thuis mee kunnen werken. Dus ik ben niet afhankelijk van het computerlokaal op school om iets te oefenen. De oefenopgaven en toetsen zien er in Learnbeat hetzelfde uit als een examen.

Het werkboek staat in Learnbeat

In plaats van een werkboek gebruiken we nu Learnbeat. Dezelfde inhoud, maar het hoeft niet naar de drukker, kan niet kwijtraken of kapot gaan en ik hoef ze niet te bewaren.

Leerlingen maken de opgaven in Learnbeat en kunnen dan ook hun eigen antwoorden nakijken, want ik kan de modelantwoorden voor ze open zetten. 

"Ik kan van elke leerling zien wat hij doet en hoe lang hij erover doet. De getypte antwoorden zijn goed leesbaar, in tegenstelling tot sommige handschriften! "

Voor het leren van begrippen vind ik meerkeuze opgaven wel geschikt. Dus in de oefenopgaven zet ik wel oefenopgaven in het werkboek, die kijkt Learnbeat dan ook nog eens automatisch na.

Veilig digitaal toetsen

Toetsen neem ik ook allemaal af in Learnbeat. Ook hier is het voordeel dat al het materiaal, dus zowel de bron als de vraag, op één plek bij elkaar staat. Ik zet de toetsomgeving van Learnbeat op ‘volledig scherm’. Dat betekent dat leerlingen dan uitsluitend de toets kunnen maken zonder dat ze een ander tabblad kunnen openen.

Toetsen op afstand

Ik werk dit jaar vanuit huis en neem toetsen op afstand af. Leerlingen maken op school de toets met een surveillant erbij. Op deze manier heb ik alle ‘normale’ toetsen en de schoolexamens afgenomen. Dat werkte goed.

"De resultaten van mijn leerlingen bij de schoolexamens waren hetzelfde als andere jaren."

Sneller klaar met nakijken

Ik stel op de toetsen vooral open vragen. Voor dit vak is het belangrijk dat leerlingen leren beargumenteren en leren toepassen.

"Het nakijken in Learnbeat scheelt me veel tijd: ik kan per vraag nakijken waardoor mijn beoordeling heel consequent is; de antwoorden zijn leesbaar en Learnbeat berekent het cijfer."

Dat is sneller maar ook minder foutgevoelig dan als ik het zelf moet uitrekenen.

Persoonlijke feedback

Ik geef bij het nakijken elke leerling uitgebreid feedback; die kunnen zij zelf lezen in Learnbeat. Zoals “Je moet wel de vraag goed lezen!” Soms geven leerlingen mij ook weer feedback terug via Learnbeat. Ik heb – ook op afstand – goed contact met mijn leerlingen.

Learnbeat was mijn redding dit schooljaar

Nu we dit schooljaar veel thuis hebben gezeten, heb ik gemerkt dat op afstand lesgeven nooit ‘de klas’ kan vervangen. Het gesprek dat we met elkaar voeren in de klas, over een bepaald fragment of schilderij, blijft toch het beste hangen bij de leerlingen. Maar Learnbeat vult dat wel aan op een handige manier. 

En dit jaar was het mijn redding toen ik vanuit huis lesgaf. Ik vind het zelf leuker om in de klas mijn verhaal te vertellen, maar het kán gelukkig wel in Learnbeat.

Zelf lesmateriaal maken in Learnbeat

Ik heb door de jaren heen zelf mijn lesmateriaal in Learnbeat gemaakt. Voor CKV heb ik bijvoorbeeld een blok dans en een blok film in Learnbeat gezet. Daarin staan mooie video’s, vragen en verwerkingsopdrachten. Ik vind het voor mijn vak ideaal, maar je moet als docent wel gedreven zijn om er zelf lesmateriaal in te zetten.

"Ik heb veel tijd gestoken in het maken van lesmateriaal in Learnbeat. Nu het er eenmaal in staat, kan ik het alle komende schooljaren weer hergebruiken."

Verschillende mediatypen

In Learnbeat kan ik allerlei vormen van materiaal zetten. Niet alleen tekst en afbeeldingen maar ook videofragmenten van een dans- of theatervoorstelling. Ik heb er ook audiobestanden in gezet; van muziekstukken en zelf ingesproken fragmenten van toelichting bij een schilderij.

"Ik wil niet uitsluitend met de methode werken, maar daar mijn eigen materiaal aan toevoegen. Daar ben ik in Learnbeat vrij in. En bovendien vind ik Learnbeat handiger werken dan een werkboek."

Flexibiliteit om snel dingen aan te passen

Nog een voordeel van digitaal werken is dat ik lesmateriaal heel snel kan aanpassen. Bijvoorbeeld: als ik zie dat sommige leerlingen een toetsvraag niet goed begrijpen en die fout hebben, kan ik direct de toetsvraag anders formuleren. Dan staat het voor volgend schooljaar meteen goed. 

"Omdat het zó laagdrempelig is dóé ik het ook meteen. Dus de kwaliteit van het materiaal wordt steeds hoger."

Ik kan zelfs vlak voor de toets nog iets aanpassen in een vraag. Met papieren toetsen gaat dat niet.

Al het materiaal georganiseerd op één plek

Het prettige aan Learnbeat is dat al het materiaal bij elkaar op één plek staat. Dus leerlingen hoeven niks meer op te zoeken op andere websites of systemen. In de toets staan zowel de bronnen als de vragen bij elkaar.

Ik kan zelf structuur aanbrengen in het lesmateriaal in Learnbeat. Dat helpt mijn leerlingen ook. Veel van hen geven aan dat zij het vak kunst een moeilijk vak vinden om voor te leren.

"Dat ik het lesmateriaal kan groeperen en structureren, helpt leerlingen ook bij het leren."

Nu heb ik bijvoorbeeld voor het onderwerp hofcultuur: lesmateriaal over theater. Ik kan dan in Learnbeat video’s toevoegen en daar ook vragen over stellen. En afbeeldingen van schilderijen die met dat onderwerp te maken hebben.

Minder printen is heerlijk

Nog een fijne bijkomstigheid is dat ik niks meer hoef te printen! Ik kan online verwijzen naar de digitale oude examens.

Met Learnbeat bereiden leerlingen zich voor op het examen

Het oefenen van de examenvragen in Learnbeat helpt leerlingen heel erg. Mijn leerlingen scoren ook elk jaar boven het landelijk gemiddelde. Voor het vak kunst algemeen oefenen we echt voor het examen met oude examenopgaven die in Learnbeat staan. Een ook begrippen oefenen we in Learnbeat.

De meeste leerlingen zijn enthousiast over Learnbeat

Mijn leerlingen in de bovenbouw vinden het over het algemeen leuk en handig om met Learnbeat te werken. De meesten vinden het handig dat ze zelf thuis kunnen afmaken waar we op school klassikaal mee bezig zijn geweest.

Meer grip op elke leerling

Ik zie in Learnbeat precies wat leerlingen doen en hoe ver ze zijn. Ik spreek ze daar dan ook op aan. Als me opvalt dat iemand nog niks heeft gedaan voor een opdracht stuur ik diegene een berichtje via Teams. In de klas kan ik ook mijn voortgangsscherm delen waarop je van elke leerling ziet hoe ver die is. Dan zien leerlingen ook van elkaar: ‘hé, sommigen zijn al veel verder dan ik’.

Inzicht in de leerweg van elke leerling

In Learnbeat kan ik, omdat leerlingen daar zowel de oefenopgaven als de toetsen in maken, precies volgen wie wat doet. Als één leerling hoger of juist veel lager scoort voor de toets dan de rest van de klas, ga ik even kijken wat die leerling dan heeft geoefend. Als iemand alle oefenopgaven heeft gemaakt en toch een onvoldoende scoort voor de toets, is er meestal iets anders aan de hand.

Toewerken naar de examens

Zo werken we naar het examen toe en bereiden ze zich voor met opgaven die er net zo uitzien als de schoolexamens. Ook dit schooljaar, terwijl ik vanuit huis moest lesgeven, waren de resultaten van mijn leerlingen niet heel anders dan andere jaren. Over het algemeen scoren mijn leerlingen boven het landelijk gemiddelde.”

Icon_functionaliteiten

Ben je nieuwsgierig geworden naar Learnbeat?

Wil je, na het lezen van dit gebruikersverhaal van Anka van Nijnanten, zelf eens rustig rondkijken in Learnbeat? Dat kan vrijblijvend in een gratis proefaccount. Vraag hem hier direct aan:

Zo haal je in Learnbeat een per ongeluk verwijderde vraag zelf uit de prullenbak.

Elke maand de laatste nieuwtjes en tips over digitaal onderwijs in je mailbox?