Bij peer feedback geven leerlingen elkaar feedback.

Wat is peer feedback?

Het nakijken van opdrachten kost vaak veel tijd. Zeker als je formatief lesgeeft en op gezette tijden doeltreffende feedback wilt geven. Maar wat als je deze feedbackmomenten combineert met een nieuwe opdracht, waarbij je leerlingen ook nog eens kritisch leren nadenken? Dan kom je uit bij peer feedback. In deze blog leggen we uit wat dit precies inhoudt.

Geschreven door

Wat is peer feedback?

Bij peer feedback, peer review of onderlinge toetsing geven een aantal gelijken feedback op elkaars werk. Je kent het misschien vooral uit de wereld van wetenschappelijke tijdschriften, waarbij het onderling beoordelen van artikelen essentieel is. Maar ook in het onderwijs speelt peer feedback inmiddels een grote rol. Zowel op het VO als MBO wordt er met regelmaat van leerlingen en studenten gevraagd om elkaars opdrachten te beoordelen.

Hoe ziet peer feedback eruit?

Je kunt peer feedback onderverdelen aan de hand van vier kenmerken:

  1. synchroon
  2. asynchroon
  3. mondeling
  4. schriftelijk

Synchrone feedback
Bij synchrone feedback krijgt de leerling direct na afloop van de opdracht feedback, bijvoorbeeld als reactie op een presentatie of bij het afronden van een deelopdracht.

Asynchrone feedback
Asynchrone feedback volgt niet direct op de opdracht. De leerling ontvangt de feedback op een later moment.

Mondelinge feedback
Deze vorm is vaak synchroon: je geeft direct commentaar op wat je ziet of hoort. De ontvanger kan dan de dialoog aangaan en bijvoorbeeld om toelichting vragen.

Schriftelijke feedback
Schriftelijke feedback is vaak asynchroon. De gever kan de tijd nemen voor het formuleren van de evaluatie. De ontvanger kan op een zelfgekozen moment de feedback inzien. Hij kan dan niet het gesprek aangaan, maar de feedback is vaak wel genuanceerder.

Peer feedback als onderdeel van formatief evalueren

Met de opkomst van formatief evalueren is niet alleen feedback van de docent een grotere rol gaan spelen. Ook peer feedback komt in een ander licht te staan. Je kunt deze beoordelingstool namelijk goed inzetten bij je lessen als tussentijds feedbackmoment. Door de terugkoppeling van medeleerlingen reflecteren je leerlingen op wat ze al kennen en wat ze nog moeten bijspijkeren. Peer feedback vervult daarbij twee functies:

  1. Leerlingen geven kritisch commentaar op andermans opdracht.
  2. Ze krijgen daardoor ook inzicht in hoe ze hun eigen werk kunnen verbeteren.

Betrek je leerlingen bij het leerproces

Kortom, peer feedback is een handige tool die je in kunt zetten als jij meer formatief wilt lesgeven en je leerlingen kritisch wilt laten nadenken. Wist je dat je leerlingen in Learnbeat heel laagdrempelig peer feedback kunnen geven? Neem gratis een kijkje in de leeromgeving.

Nieuwsgierig geworden naar peer feedback in Learnbeat?

Bekijk hoe peer feedback werkt in Learnbeat. Vraag je proefaccount hier gratis aann

bronnen:
www.surf.nl
www.ru.nl
https://www.acvabakg.com

Zo haal je in Learnbeat een per ongeluk verwijderde vraag zelf uit de prullenbak.

Elke maand de laatste nieuwtjes en tips over digitaal onderwijs in je mailbox?