Wat is een LAS? Een leerlingadministratiesysteem en onderdeel van digitale leermiddelen.

Wat is een LAS?

Op zoek naar een digitale leeromgeving, maar weet je niet goed waar je moet beginnen? Wij zetten eerst wat essentiële begrippen voor je op een rij: ELO, LAS en LVS. Deze tools voor het onderwijs zijn als losse componenten te gebruiken. In een digitale leeromgeving zijn deze onderdelen samen gecombineerd. Vooral het woord ELO (elektronische leeromgeving) hoor je vaak, maar deze is niet allesomvattend. In deze blog leggen we uit wat er valt onder een leerlingadministratiesysteem oftewel LAS.

Geschreven door
Maj Hansen

Wat is een LAS of(tewel) leerlingadministratiesysteem?

LAS staat voor leerlingadministratiesysteem. Absenties, cijfers, roosters en roosterwijzigingen: het LAS communiceert al deze zaken naar leerlingen en docenten. Met dit systeem kun je verzuim registreren en leerlinginformatie beheren. Het is dus niet hetzelfde als een ELO, waar het daadwerkelijke lesmateriaal digitaal in wordt aangeboden. Het LAS is cruciaal in de onderwijsondersteuning. Voorbeelden zijn de LAS-systemen van SomToday en Magister.

Verwarring ontstaat wanneer systemen die gebruikt worden voor de administratie van leerlinggegevens, zoals Magister en Somtoday, ook als ELO’s bestempeld worden. Maar technisch gezien is een leerlingadministratiesysteem (LAS) weer iets anders dan een ELO.

LAS, ELO en LVS

Een LAS is geen op zichzelf staand fenomeen. Samen met het LVS (leerlingvolgsysteem) vormt het LAS het aanvullende component op de ELO. Deze drie spelers vormen samen het geheel van een digitale leeromgeving. Waar het LAS gaat over het faciliteren van onderwijs (roosters, registratie leerlingen, etc), zorgt het LVS voor het volgen van het leerproces (voortgang, cijfers, etc) en vormt de ELO het medium waarmee het inhoudelijke onderwijs wordt aangeboden (lesmateriaal, toetsen, feedback, etc.).

LAS en LVS werken samen

Met deze drie componenten van elektronische ondersteuning kan de school leermiddelen aanbieden, leerprogramma’s plannen, communiceren met leerlingen, klassen beheren en voortgang registreren. Er is niet altijd een harde grens tussen het LAS en het LVS. De voortgang uit het LVS vertaalt zich weer naar cijfers in het LAS. Ze zijn dus van elkaar afhankelijk. Samen nemen ze een groot deel over van de administratieve taken van een docent.

Alles in één met de digitale leeromgeving Learnbeat

Bij Learnbeat komen ELO en LVS samen. Een overzichtelijke leeromgeving waar je lesmateriaal vindt en maakt, toetsen afneemt en de voortgang van je klassen volgt. Met Learnbeat staat gepersonaliseerd leren voorop. Zo kun je als docent met de studieplanner verschillende leerroutes klaarzetten waarin leerlingen direct het juiste lesmateriaal vinden. Ook kun je in het portfolio opdrachten geven die aansluiten op de belevingswereld van je leerlingen.

Zo haal je in Learnbeat een per ongeluk verwijderde vraag zelf uit de prullenbak.

Elke maand de laatste nieuwtjes en tips over digitaal onderwijs in je mailbox?