leerlingen lezen sneller met RSVP op een tablet

Razendsnel lezen: Rapid Serial Visual Presentation

Nu tablets, laptops en telefoons het traditionele (school)boek of tijdschrift steeds vaker vervangen, worden er ook nieuwe technieken voor snellezen ontwikkeld. Met potlood de tekst onderstrepen wordt immers lastig op een device. Een nieuwe methode om sneller te kunnen lezen, is RSVP. Nee, dit is geen verzoek om te antwoorden. RSVP staat voor Rapid Serial Visual Presentation en is een methode om digitale teksten snel te kunnen lezen.

Langzaamaan lezen

Wat is RSVP? Als we een tekst lezen, ‘springen’ onze ogen van woord naar woord. Dat sprongetje noemt men een saccade. De ogen focussen na een saccade steeds opnieuw op het te lezen woord. Naast saccades remt ook subvocalisatie de snelheid waarmee je leest. Subvocaliseren is het geruisloos meepraten met de tekst. Een stem in je hoofd dus eigenlijk. Mensen kunnen niet zo snel praten als lezen (behalve een enkele Italiaan) en subvocalisatie is daarmee de tweede belangrijke vertragende factor bij het lezen van een tekst.

Snelheid maken

RSVP presenteert een tekst woord voor woord. Op het scherm verschijnen op hoge snelheid achter elkaar de woorden van de te lezen tekst, steeds op dezelfde plaats. De lezer hoeft als gevolg daarvan de ogen niet steeds op een volgend punt in de zin te focussen en maakt geen saccades. Het fixatiepunt is zoals gezegd steeds hetzelfde. Dit versnelt het tempo waarmee gelezen wordt aanzienlijk, tot zo’n 600 woorden per minuut (gemiddeld). Dit is zo’n twee keer zo snel als wanneer een tekst gewoon gelezen wordt. Omdat het tempo zo hoog ligt, stopt men grotendeels met subvocaliseren. De woorden worden te snel gelezen om ze in het hoofd volledig uit te kunnen spreken.

RSVP please

Over wat RSVP doet met het tekstbegrip zijn de meningen verdeeld. Een nadeel is dat men niet gemakkelijk terug kan lezen als dat nodig is en moeilijke woorden soms minder goed opgeslagen worden door het brein. RSVP lijkt in ieder geval een mooie tool om makkelijke teksten snel te kunnen lezen. En je hebt er maar een piepklein schermpje voor nodig.

Zet de eerste stap met digitaal lesgeven

Ontdek het gemak van Learnbeat’s digitale leeromgeving. Vraag je gratis proefaccount aan, zonder dat je ergens aan vast zit.

Zo haal je in Learnbeat een per ongeluk verwijderde vraag zelf uit de prullenbak.

Elke maand de laatste nieuwtjes en tips over digitaal onderwijs in je mailbox?