docent-Spaans-werkt-op-het-Arte-College-Almere-met-Learnbeat

[Interview] Elke leerling werkt op zijn eigen niveau en tempo

Vlak voor de krokusvakantie van 2021 bel ik met docent Estefani Montenegro. Zij geeft Spaans op het Arte College en werkt sinds de eerste lockdown met Learnbeat. Het inzicht op voortgang en resultaten dat Learnbeat biedt, voegt voor haar waarde toe. In dit gebruikersverhaal vertelt Estefani wat werken met Learnbeat oplevert.

Geschreven door
Marit Rooijakkers

Leerpleinen maken differentiatie mogelijk

Het Arte College in Almere is geen gewone school. Leerlingen kunnen zich hier in het bijzonder ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur. En er zijn geen klaslokalen maar meerdere leerpleinen per samenhangend vakdomein.

" Leerlingen werken op het leerplein op hun eigen niveau en tempo. Dat kunnen we met Learnbeat heel goed faciliteren."

Het doel van de leerpleinen is ruimte geven aan de verschillen tussen individuele leerlingen in leerstijl, verdieping en verwerkingsvorm.

Het leerplein is een open ruimte waar twee of drie klassen bij elkaar zitten, met twee of drie docenten. Daarnaast zijn er instructieruimtes, om kleine groepjes leerlingen mee naartoe te nemen die dat nodig hebben.

Op schrijfopdrachten na doen we alles in Learnbeat

We doen eigenlijk alles in Learnbeat, inclusief het afnemen van toetsen en formatieve toetsen. Alleen schrijfvaardigheid doen we nog op papier. Leerlingen werken zowel op het leerplein met Learnbeat, als thuis – als dat nog nodig is. 

Ik geef meestal twee taken op; daar kunnen ze aan werken tijdens de les. Als iets in de les niet af komt, kan het de volgende les worden afgemaakt. Lukt dat niet? Dan wordt het daarna huiswerk.

Ik zie in één oogopslag hoe elke leerling het doet

De uitdaging voor mij als docent is zicht te houden op alle leerlingen op het leerplein. Het is een grote ruimte waar meerdere klassen tegelijk aan het werk zijn.

"Met Learnbeat heb ik tijdens de les zicht op de voortgang van elke leerling."

Ik zie op de dashboards in Learnbeat duidelijk hoe actief leerlingen zijn: maken ze hun werk? Maar ook: hóé maken ze het? Welke onderwerpen beheersen ze; welke nog niet?

Beter differentiëren

Ik kan hierdoor ook beter differentiëren, want ik weet welke leerling wat nodig heeft. Ik neem bepaalde leerlingen sowieso altijd mee naar de instructieruimte. De overigen  kunnen direct zelfstandig aan de slag.

Overzicht op de taken

Ik zet de taken klaar in de studieplanner en verwijs naar de te maken opgaven. Zie ik dat het bij een leerling niet goed gaat? Dan koppel ik dat terug aan ouders en attendeer ze ook op de studieplanner in Learnbeat. Dan kunnen ze daar samen met hun kind kijken wat die moet doen.

Oefenen op je eigen niveau

Leerlingen kunnen ook op hun eigen niveau oefenen in Learnbeat. Ik heb samen met Barbara (red: Lead van de lesmateriaal-redactie) van Learnbeat een metadateringsboom opgesteld. We kunnen hiermee opgaven labelen aan de hand van de niveaus conform het Europees Referentiekader Moderne Vreemde Talen (ERK). 

In de vakantie ga ik hier opgaven voor maken in Learnbeat. Daar kunnen leerlingen dan zelf mee oefenen, op hun eigen niveau.

Inzicht in je eigen leerproces

Leerlingen zien in Learnbeat zelf ook precies wat ze doen en hoe ze scoren. Ze kunnen hun eigen antwoorden direct nakijken en hoeven niet op mij te wachten. Dat vinden veel leerlingen heel prettig werken.

"Leerlingen geven aan dat ze dankzij Learnbeat bewuster zijn van wat ze wel en nog niet goed beheersen."

Ik merk dat ze mij nu ook meer vragen durven te stellen en dingen aankaarten bij mij als docent. Bijvoorbeeld als iets niet wordt goed gerekend omdat ze een leesteken zijn vergeten en het Learnbeat het antwoord fout rekent. Ze willen toch graag goed scoren!

Al het materiaal bij elkaar op één plek

Onze sectie werkt zonder bestaande lesmethode en we maken zelf ons eigen lesmateriaal. Dat kan heel goed in Learnbeat! De vaksectie Spaans bestaat uit vier collega’s en we zijn elk verantwoordelijk voor het maken van lesmateriaal van een leerjaar. Dat delen we met elkaar en gebruiken we allemaal. Als een collega zegt “ik heb wat extra’s gemaakt” en het beschikbaar stelt kan ik het zo gebruiken.

Zicht op het behalen van de leerdoelen

Ons lesmateriaal is opgedeeld in hoofdstukken die toewerken naar leerdoelen voor bepaalde grammatica en woordenschat. Stap-voor-stap komen de verschillende vaardigheden aan bod, zoals lezen en schrijven, die samen leiden naar het einddoel. We sluiten het hoofdstuk af met een toets, waarin die onderwerpen weer terugkomen.

"Als een leerling niet op niveau zit signaleren we dat in Learnbeat"

Als die leerling bijvoorbeeld wel overgaat naar het volgende leerjaar terwijl hij voor Spaans niet op het gewenste niveau is, krijgt die het jaar daarna extra ondersteuning.

Tijd besparen op verschillende fronten

Als docent ben ik minder tijd kwijt aan nakijken, omdat Learnbeat dat (deels) automatisch doet. Ook zie ik sneller welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Dit jaar hebben we wel tijd geïnvesteerd in het klaarzetten van het lesmateriaal en de toetsen in Learnbeat. Dat kan ik volgend schooljaar weer hergebruiken, dus ik verwacht dat ik dan ook écht tijd bespaar op de lesvoorbereiding. Ik hoeft dan de toets alleen nog af te nemen.

Sneller werken in Learnbeat dan een schrift

Wij zijn nu al wel tijd aan het steken in het uitbreiden van de opdrachten. We merken namelijk dat leerlingen in Learnbeat sneller klaar zijn met de opgaven, dan voorheen.

"Digitaal opgaven maken in Learnbeat gaat sneller dan schrijven in een schrift."

We moeten ze dus meer stof aanbieden zodat ze daar de hele les mee bezig zijn. Leerlingen maken dan dus ook meer opgaven binnen dezelfde tijd.

Samen nakijken tijdens afstandsonderwijs

Ik merk dat de verschillende niveaus en leerjaren het afstandsonderwijs anders ervaren. Er zit echt verschil tussen qua motivatie en zelfstandigheid bij leerlingen. Nu leerlingen thuiszitten is het uitdagend om ze gemotiveerd te houden en te betrekken. De les interactiever maken werkt wel om ze bezig te houden. Niet alleen opdrachten maken in de les, maar die ook samen nakijken, helpt daarbij.

Formatief toetsen in Learnbeat

Ik heb laatst een formatieve toets gedaan in Learnbeat. Ik heb ze vijf opgaven gegeven in beperkte tijd. Daarna hebben we alles samen nagekeken. Dan hebben ze ook het gevoel van: ik begrijp het.

"Zeker met afstandsonderwijs is het belangrijk dat leerlingen het vertrouwen hebben dat ze de stof beheersen"

Daarna mogen zij de volgende formatieve toets zelf doen. Op die manier zie ik ook welke leerlingen het kunnen en wie er meer moeite mee heeft.

Zes van de zeven klassen zijn blij met Learnbeat

De zes klassen die vorig schooljaar al werkten met Learnbeat zijn er heel tevreden over; die zijn het al wat meer gewend. Alleen de klas die dit schooljaar is gestart met Learnbeat geeft aan het niet zo prettig te vinden. Ik vermoed zelf dat dat komt doordat ik in Learnbeat precies kan monitoren wat zij doen.

De overige zes klassen vinden Learnbeat prettig werken. Vooral dat zij zelf hun eigen antwoorden kunnen nakijken en niet op mij hoeven te wachten!”

Nieuwsgierig geworden door dit gebruikersverhaal?

Ontdek zelf de voordelen van Learnbeat, zonder dat je ergens aan vastzit. Bekijk Learnbeat gratis in een proefaccount:

Zo haal je in Learnbeat een per ongeluk verwijderde vraag zelf uit de prullenbak.

Elke maand de laatste nieuwtjes en tips over digitaal onderwijs in je mailbox?