De auteur vertelt over de nieuwe methode Marsman Literatuur.

[Interview] Auteur Fred Marsman over digitale methode Marsman Literatuur

Op 16 maart sprak ik Fred Marsman, auteur van CambiumNed en de nieuwe digitale methode literatuur en literatuurgeschiedenis Marsman Literatuur. We spraken over zijn achtergrond in het onderwijs als docent Nederlands en zijn nieuwe methode in Learnbeat. En natuurlijk ook over lezen en literatuur.

“Ik wil met Marsman Literatuur een methode literatuur voor de bovenbouw havo/vwo bieden waar ik zelf graag mee zou willen werken.”

“Ik ben inmiddels zes jaar met pensioen, maar vind het nog steeds leuk om met mijn vak bezig te zijn”, aldus Fred Marsman.

Geschreven door

Van website naar digitale leeromgeving

De populariteit van CambiumNed was een grote stimulans om nieuw materiaal voor Nederlands te ontwikkelen. Toen Learnbeat vorig jaar CambiumNed overnam, kreeg Fred Marsman de kans om zich geheel te richten op de inhoud. Dat betekende ook dat hij meer aandacht aan het onderdeel literatuur kon besteden. Een lijst met literaire begrippen en het begin van een bloemlezing stonden al. Nu kon hij zich richten op een volledige methode. Toen bleek dat de website te weinig mogelijkheden voor oefenmateriaal had, bood Learnbeat uitkomst:

"Learnbeat kan alles overzichtelijker en op een gedifferentieerde manier aanbieden. Bovendien kan een docent daar veel gerichter oefenmateriaal aanbieden, onderdelen toetsen, zelf materiaal toevoegen en leerlingen volgen."

Literatuur in historische en culturele context

In de methode Marsman Literatuur worden teksten gecombineerd met diverse soorten bronnen. Een digitale methode is ideaal om teksten in hun historische en culturele context aan te kunnen bieden. Maar ook de link met de actualiteit is makkelijker te maken.

Fred Marsman zegt daarover: “Ik gebruik veel filmpjes van YouTube waarop literaire begrippen worden uitgelegd, maar ook veel geschiedenisfilmpjes, filmpjes over stromingen in de kunst, filmpjes waarop gedichten voorgedragen worden, interviews met schrijvers etc. Dat maakt het mogelijk de stof veel boeiender aan te bieden. Leerlingen krijgen hierdoor meer mogelijkheden zelfstandig zaken in te halen en te repeteren.”

Literatuur aantrekkelijk maken voor leerling én docent

Klassikaal kun je een digitale methode literatuur ook goed inzetten: “Op een digibord kan je filmpjes, illustraties, animaties en geluidsbestanden laten zien. Daarmee kan je als docent je les veel aantrekkelijker maken en ook de leerlingen individueel heel goed aan het werk zetten. Daarbij komt dat een leerling schrijfopdrachten, verdiepingsopdrachten en leesverslagen digitaal kan aanleveren. Dat scheelt een berg aan papier, veel sjouwwerk en administratie.”

Ervaringen met lesgeven

Zelf heeft Fred Marsman jarenlang les gegeven aan 5 havo en 6 vwo. Zijn leerlingen bleken niet altijd even ontvankelijk voor literatuur. “Dan behandelde ik Paul van Ostaijen in een havoklas, en dan vonden ze dat belachelijk. De reactie was: dat is toch geen poëzie! Maar daar daag je ze mee uit. Dan is het juist leuk om ze op andere gedachten te brengen. Hoe leuk de lessen zijn hangt uiteindelijk ook af van de docent en hoe hij of zij het brengt. Het werkt beter om als docent auteurs te behandelen die je zelf ook interessant vindt.”

We vroegen Marsman wat zijn favoriete onderdeel om te bespreken was. “Poëzie. Ik vind het heel leuk om met gedichten bezig te zijn, ze te bespreken en te illustreren (het liefst met eigen schilderwerk en animaties). Vooral het werk van Paul van Ostaijen, Hendrik Marsman, I.K. Bonset en Maud Vanhauwaert inspireren mij daarbij.”

“Ik hoop dat docenten met Marsman Literatuur hun literatuurlessen kunnen verrijken, daardoor meer plezier krijgen in het lesgeven en dat ik ze een hoop werk uit handen kan nemen. Met Marsman Literatuur zijn docenten vrij om alles zelf in te zetten zoals ze dat willen.”

De boekenkast van Fred Marsman

Wij waren ook benieuwd welk boek de auteur momenteel zelf aan het lezen is. “Ik ben nu bezig in het nieuwe boek van Jan Brokken, De tuinen van Buitenzorg, over Nederlands-Indië. Dat is een thema wat mij aanspreekt vanwege mijn eigen familiegeschiedenis.” Ook auteurs die schrijven over Nijmegen, waar Marsman gestudeerd heeft, spreken hem aan, zoals A.F.Th van der Heijden en de columnist Thomas Verbogt.

Wat zijn aanraders voor anderen betreft, richt hij zich op hedendaagse literatuur: “In Marsman Literatuur besteed ik veel aandacht aan jonge dichters en schrijvers uit de 21e eeuw. De komende jaren wil ik dat graag blijven doen en dat niet in de laatste plaats omdat mijn dochter Lieke (Dichter des vaderlands 2021-2022) tot die groep behoort.”

Breng literatuur tot leven

Bekijk de methode Marsman Literatuur in Learnbeat vrijblijvend. Vraag direct een gratis proefaccount aan:
Zo haal je in Learnbeat een per ongeluk verwijderde vraag zelf uit de prullenbak.

Elke maand de laatste nieuwtjes en tips over digitaal onderwijs in je mailbox?