interview-cors-westerdijk-savornin-lohman

[Interview] Hoe De Savornin Lohman leerdoelgericht werkt met Learnbeat

De Savornin Lohman in Hilversum wil leerlingen zoveel mogelijk zelf de regie geven over hun eigen leerweg. Vanuit die visie wordt schoolbreed de omwenteling gemaakt naar leerdoelgericht leren. Directeur Cors Westerdijk vertelt:“We zijn als team van docenten en schoolleiding bezig om de hele didactiek, materialen en toetsing te herontwerpen richting zelfregie. Dat is niet iets dat je 1-2-3 doet, maar een heel veranderproces.”

Cors Westerdijk interview Learnbeat
Logo Savornin Lohman
Geschreven door
Marit Rooijakkers

De aanleiding: De veranderende rol van de docent

Als Topsport Talentschool was De Savornin Lohman betrokken bij het leerlab van leerling 2020 over de veranderende rol van de docent. Hieruit kwam naar voren dat om het leerproces zo effectief mogelijk te maken, de docent gefaciliteerd moet worden bij de volgende drie taken:

  1. Voortgang en resultaten monitoren
  2. Lesmateriaal arrangeren
  3. Persoonlijke leerpaden aanbieden,

Voor deze drie taken is een digitale leeromgeving onmisbaar.

De Sav besteedt daarnaast veel aandacht aan het opnieuw uitvinden van hoe docenten te werk gaan. Zij zijn continu bezig met de vraag: “Wat heb ik nodig om toe te werken naar dit leerdoel qua lesmateriaal, activiteiten en toetsmateriaal?” Vervolgens arrangeren of maken zij daar zelf de juiste materialen bij.

De uitdaging: Leerdoelgericht werken vraagt flexibiliteit om te arrangeren. Methodes missen die.

De grootste uitdaging waar De Sav tegenaan loopt, is de beschikbaarheid van lesmateriaal.

“Om leerdoelgericht te werken moet je de richtlijn van de methode los durven te laten” zegt Westerdijk.“Maar de meeste methodes zijn niet flexibel, te groot en niet modulair.”

Het team merkt dat ongeveer 70% van het lesmateriaal per methode de leerdoelen dekt. De overige 30% van de methode wordt in de praktijk niet gebruikt. “Dat selectief inzetten van materiaal past bij onze visie, maar we betalen wel voor 100%. Dus voor ons zijn veel methodes te duur in verhouding tot wat we werkelijk gebruiken.”

Drie digitale leeromgevingen testen in de pilot-fase

In een pilot-traject testte de school Learnbeat en nog twee andere leeromgevingen. De eisen die de school stelde aan de digitale leeromgeving waren:

  • Een mix van leermateriaal: betaalde content, open content, eigen content
  • Lesmateriaal kunnen arrangeren en zelf maken
  • Intuïtief en makkelijk om mee te werken
  • Monitorfuncties met learning analytics dashboards

Na de pilotfase koos De Savornin Lohman voor Learnbeat omdat deze leeromgeving de wensen van de school het beste beantwoordt.

De oplossing van Learnbeat: Werken op leerdoelen met eigen arrangementen en zicht op voortgang.

Het hele team op De Sav werkt met Learnbeat. De goed gevulde bibliotheek in Learnbeat met lesmaterialen voor verschillende vakken, hielp de schooldirecteur om docenten echt enthousiast te krijgen voor de leeromgeving. “Er staat veel materiaal in wat de docent als basis voor zijn eigen curriculum kan gebruiken.” vertelt Westerdijk.


Focus op één Learnbeat-onderdeel per schooljaar

Inmiddels zit het eerste volledige schooljaar met Learnbeat er bijna op. Westerdijk kiest bewust voor een gefaseerde ingebruikname van de leeromgeving. Per schooljaar wordt op een bepaald onderdeel gefocust.

“Docenten hebben tijd nodig om op leerdoelen te gaan werken”

legt Westerdijk uit. Aansluitend bij de doelstelling om een leerdoelgericht kerncurriculum te bieden, wordt veel tijd vrijgemaakt voor het zelf maken en arrangeren van  lesmateriaal. “Learnbeat helpt ons enorm bij het arrangeren en blended beschikbaar maken van materiaal. Zo werken we met een mooie mix van betaalde content, eigen content en open content”.

Betere leerprestaties, kosten besparen op boeken en meer tijd voor coaching en persoonlijke aandacht

Westerdijk constateert dat naarmate er meer geoefend wordt op bijvoorbeeld werkwoordspelling in Learnbeat, het aantal voldoendes omhoog gaat. Een ander voordeel dat digitaal werken oplevert, is dat De Sav in twee jaar tijd zijn uitgaven aan boeken halveerde. Dat maakt budget vrij voor andere leermiddelen.

Meer tijd voor persoonlijke aandacht

Ook besparen docenten dankzij Learnbeat tijd op bepaalde taken.

“De tijdsbesparing die we realiseren met Learnbeat, vertaalt zich naar meer persoonlijke aandacht en meer contact in de lestijd”

aldus de schooldirecteur. “Nakijken gaat sneller, doordat Learnbeat de gesloten vragen automatisch nakijkt en de docent open vragen horizontaal kan nakijken.” licht hij toe. “Als de arrangementen en leermaterialen eenmaal gemaakt zijn, kunnen ze die volgend jaar weer gebruiken – ze blijven bewaard. En tot slot weet de docent dankzij de dashboards met voortgang en resultaten altijd precies waar een leerling staat.”

De samenwerking tussen Learnbeat en De Savornin Lohman

“De communicatie met Learnbeat is goed” licht de schooldirecteur toe. “Learnbeat denkt met ons mee, staat open voor onze feedback en houdt in de productontwikkeling rekening met onze wensen. Ook voor directe praktische vragen is Learnbeat goed bereikbaar. Via de toeter in het systeem en telefonisch worden we snel verder geholpen”

“Learnbeat is een betrokken partner die met ons meedenkt” vindt Cors Westerdijk van De Savornin Lohman

“Door de heldere visie en gefaseerde aanpak kunnen we De Sav optimaal ondersteunen” zegt Jorn van der Eng van Learnbeat

“Het is prettig dat De Savornin Lohman zo’n heldere visie heeft en duidelijk voor ogen wat ze uit Learnbeat willen halen” vertelt collega Jorn van Learnbeat enthousiast. “De school neemt de tijd om docenten goed te laten wennen aan Learnbeat. Door die heldere visie in combinatie met gefaseerde aanpak kunnen wij de school op het juiste moment de juiste ondersteuning en training bieden.”

Hoe is leerdoelgericht werken op uw school ingericht?

Zijn leerdoelgericht werken en zelfregie ook op uw school belangrijke speerpunten? We gaan graag vrijblijvend met u in gesprek om te verkennen hoe een digitale leeromgeving kan helpen deze doelstellingen te halen. Vul uw gegevens in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Zo haal je in Learnbeat een per ongeluk verwijderde vraag zelf uit de prullenbak.

Elke maand de laatste nieuwtjes en tips over digitaal onderwijs in je mailbox?