gepersonaliseerd leren in het VO met een device en digitale leeromgeving

Gepersonaliseerd leren in het VO met learning analytics dashboards

“Kijk naar je lesgeven door ogen van de leerling en help leerlingen hun eigen leraar te worden” claimt professor John Hattie, onderwijswetenschapper uit Nieuw-Zeeland. Hij bedacht het onderwijsprogramma Visible Learning. Hierin wordt de leraar uitgedaagd naar onderwijs te kijken door de ogen van de leerling. Nederlandse onderwijsprogramma’s spelen hier steeds meer op in. Om Visible Learning mogelijk te maken; ontwikkelde Learnbeat overzichtelijke learning analytics dashboards. Hiermee kunnen leraren hun leerlingen monitoren; leerlingen zien in één oogopslag waar hun kwaliteiten liggen. Zo wordt gepersonaliseerd leren mogelijk binnen het reguliere onderwijs.

Visible Learning

Visible Learning, ook wel zichtbaar leren, is voortgekomen uit inzichten en onderzoeksresultaten van professor John Hattie waar 240.000 leerlingen aan bij hebben gedragen. In dit lesprogramma staat de impact van de leraar centraal en worden leraren uitgedaagd naar het onderwijs te kijken door de ogen van hun leerlingen. Welke feedback heeft de leerling nodig? Wat is het effect van de lessen die ik aanbied? 

De focus ligt op leren in plaats van lesgeven.

Als het lukt om kinderen liefde en verantwoordelijkheid voor leren bij te brengen, dan vergemakkelijkt dat hun leerproces. Met behulp van effectgroottes en denkkaders worden de leerprestaties gemeten en beoordeeld.

Gepersonaliseerd leren en lesgeven met dashboards

De digitale leeromgeving Learnbeat heeft samen met docenten dashoards ontwikkeld die snel inzicht geven in de kwaliteiten en vaardigheden van leerlingen. Het doel hiervan? Gepersonaliseerd lesgeven en leren mogelijk maken. De resultaten en voortgang van leerlingen wordt weergeven in een voortgangs,- en resultatenscherm. Met percentages en kleuren wordt de voortgang van leerlingen aangegeven. Learnbeat maakt per leerling automatisch een rapport aan. Zo kun je iedere leerling de persoonlijke aandacht geven die hij of zij nodig heeft en ouders ook direct inzicht geven in het niveau van zijn of haar kind.

Ervaar het succes van zichtbaar leren

Met learning analytics biedt je leerlingen de kans zelf verantwoordelijkheid te nemen in het leerproces. Benieuwd wat jij ermee kan doen? In de ‘Checklist beginnen met learning analytics’ leggen we uit wat je nodig hebt om zelf aan de slag te gaan.

Zo haal je in Learnbeat een per ongeluk verwijderde vraag zelf uit de prullenbak.

Elke maand de laatste nieuwtjes en tips over digitaal onderwijs in je mailbox?