Informatie ordenen met de digitale werkvormen van Learnbeat.

Digitale werkvormen in Learnbeat voor het ordenen van informatie

Keuzestress? Als je het aanbod digitale werkvormen in Learnbeat ziet, krijg je daar misschien wel last van. Wanneer je zelf lesmateriaal maakt is het handig als je uit verschillende soorten vraagstellingen kunt kiezen. Learnbeat biedt keuze uit wel 16 verschillende werkvormen. Naast de bekende open vragen en meerkeuzevragen kun je gebruik maken van bijvoorbeeld ordeningsvragen, geluidsopnames en hotspot-op-afbeelding. Om de keuzestress te beperken leggen we in deze blogserie uit welke werkvorm zich leent voor wat voor opdrachten. In deze blog zoomen we in op werkvormen in Learnbeat waarmee je leerlingen laat categoriseren, ordenen en groeperen.

Geschreven door
Maj Hansen

Categoriseren, ordenen en groeperen in Learnbeat

Om goede verwerkingsvragen te maken bij de theorie wil je beroep doen op verschillende gesloten vraagvormen. De volgende vraagvormen zijn daar geschikt voor. Hieronder lichten we ze één voor één toe.

  1. Combinatievraag
  2. Groeperen
  3. Ordeningsvraag
  4. Tekstselectie
  5. Woordselectie

1. Hoe goed weten leerlingen begrippen te koppelen?

Wil je weten hoe goed je leerlingen zijn in het verbinden van informatie? Wil je dat ze bepaalde begrippen of afbeeldingen en de juiste omschrijving linken? Dat kan met de Combinatievraag. Je kunt ze vragen een schilderij aan het juiste genre te koppelen, een persoon aan de bijbehorende uitvinding of een aardlaag aan de juiste benaming.

Leerlingen ordenen informatie met de combinatievraag in Learnbeat.

2. Kunnen je leerlingen informatie categoriseren?

Wil je dat leerlingen informatie uit de theorie moeten indelen in categorieën? Aangeven of iets vóór of ná 1900 plaatsvond, bepalen welke citaten bij welke persoon horen of het indelen van tien schilderijen onder Van Gogh en Gauguin? Daarvoor is de werkvorm Groeperen een uitkomst. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien erg veel op de Combinatievraag. Hier maak je immers ook een koppeling tussen twee elementen. Maar het verschil zit in het volgende. Groeperen stelt je in staat meerdere dingen aan één categorie (persoon, jaartal, woordsoort, werkwoordstijd) te verbinden, in plaats van die enkelvoudige combinatie tussen twee elementen. Zie het als een aantal postvakjes, tegenover knopen en hun sluiting.

3. Chronologie testen met de ordeningsvraag

Wil je je leerlingen laten nadenken over de volgorden van gebeurtenissen of fases? Of wil je ze laten puzzelen met oorzaak en gevolg? Dan is de Ordeningsvraag een uitkomst. Een stappenplan, de chronologische volgorde van celdeling, of wat nou precies in welke volgorde gebeurde tijdens de Reformatie. Learnbeat husselt de elementen, waarna jouw leerling ze in de juiste volgorde moet slepen.

Ordenen van tekst
Specifiek voor tekstbegrip is er de verwante werkvorm Tekstvolgorde. Hiermee kun je als opdracht geven dat leerlingen alinea’s in de goede volgorde te zetten.

Tip: Automatisch nakijken en afleiders toevoegen

Het voordeel van veel van de werkvormen in Learnbeat is dat deze automatisch nagekeken kunnen worden. Bij een aantal werkvormen kun je het ook nog net wat moeilijker maken door afleiders (foute antwoorden) toe te voegen.

4. Test hoe scherp je leerlingen zijn met de werkvorm Tekstselectie

Wil je uitvinden of je leerlingen oog voor detail hebben? Dan is de werkvorm Tekstselectie een uitkomst. Je kunt deze vraagvorm voor verschillende doelen gebruiken. Zoals: het vinden van bepaalde woordsoorten of zinsdelen, het detecteren van een cruciaal gegeven, of het ontdekken van fouten in een tekst. Je laat je leerlingen deze elementen selecteren in een tekstvak en het systeem kijkt dit na.

Ontdek hoe goed je leerlingen hebben geluisterd

Woordselectie lijkt op tekstselectie. Maar hier kunnen leerlingen alleen losse woorden selecteren. Daarmee leent de werkvorm zich bijvoorbeeld voor opdrachten waarbij leerlingen moeten selecteren welk woord ze in een geluidsfragment hebben gehoord. Maar je kunt de werkvorm ook inzetten voor opdrachten waarbij ze selecteren welke begrippen bij de Industriële revolutie horen; of welke woorden zelfstandig naamwoorden zijn.

Aan de slag met ordenen

Met behulp van de werkvormen Combinatievraag, Groeperen, Ordeningsvraag, Tekstselectie en Woordselectie laat je je leerlingen informatie uit de theorie structureren. We hopen dat je hiermee weer nieuwe ideeën hebt opgedaan om zelf lesmateriaal te maken. 

Werk jij al met Learnbeat en wil je weten hoe je deze werkvormen optimaal inzet in de praktijk?Lees dan de supportartikelen over werkvormen in Learnbeat. 

Wil je zelf aan de slag met lesmateriaal maken? Download het Stappenplan zodat je niks over het hoofd ziet. Veel plezier en succes!

Samenstellen, maken en delen

Het stappenplan helpt je op weg met het maken van je eigen lesmateriaal. Vraag hem hier gratis aan.

Zo haal je in Learnbeat een per ongeluk verwijderde vraag zelf uit de prullenbak.

Elke maand de laatste nieuwtjes en tips over digitaal onderwijs in je mailbox?