logo-ROC-van-Amsterdam-MBO-College-West kiest voor Learnbeat

[]Interview] De transitie van MBO College West naar digitaal onderwijs (2/2)

De schoolsluiting begin 2020 was voor MBO College West de aanleiding om digitaal onderwijs niet langer ‘vrijblijvend’ te laten, maar op te nemen als doelstelling. De school ontwikkelde een aanpak waarmee het voor het hele team mogelijk wordt om het onderwijs in Learnbeat vorm te geven. Zo namen zij een onderwijskundige in dienst die de teams ondersteunt bij digitale didactiek. Ook participeren alle teams in het Practoraat Mediawijsheid, dat al enkele jaren bestaat. Procescoördinator onderwijsvernieuwing Peter Wurschy en directeur onderwijs Hanny Vroom vertellen er alles over in dit interview.

Geschreven door
Marit Rooijakkers

Over het MBO College West
Het MBO College West is een monocollege binnen het ROC van Amsterdam. De focus ligt op zorg & welzijn en laboratoriumonderwijs. Daarmee wijkt MBO College West af van andere ROC’s met een breder vakkenportfolio. Door de focus op zorg & welzijn is de cultuur binnen de school echt een ‘zorg- en welzijnscultuur’.

ROC-van-Amsterdam-werkt-met-Learnbeat-voor-MBO-BBL-opleidingen-in-text-logo

Een aantal opleidingen werkte al met Learnbeat

“De afgelopen jaren werkte een aantal opleidingen op het MBO College West al met LearnbeatLees in deel 1 van het interview met Hanny vroom en Peter Wurschy waarom zij enthousiast zijn over Learnbeat. Het beleid was de afgelopen jaren om andere docenten enthousiast te maken voor blended en digitaal onderwijs, maar zonder verplichting. Ook waakten wij ervoor dat de digitale manier van lesgeven niet duurder mocht zijn dan lesgeven op ‘de oude’ manier. De opleidingskosten voor studenten kunnen niet zomaar worden verhoogd.

Foto Hanny Vroom

Hanny Vroom

Directeur onderwijs op MBO College West

Foto Peter Wurschy

Peter Wurschy

Docent en procescoördinator onderwijsvernieuwing

Digitaal onderwijs liep naadloos door tijdens de schoolsluiting

Tijdens de coronacrisis haalde de realiteit ons in. 

Ineens was digitaal lesgeven een must.

Toen bleek ook dat de opleidingen die voor de coronacrisis al in Learnbeat ingericht zijn, zonder problemen doorgingen. We kregen daar van studenten veel complimenten over. Die opleidingen plukten hun vruchten tijdens de schoolsluiting.

Van vrijblijvend naar noodzaak

Dat was ook het moment waarop we besloten: digitaal onderwijs blijft niet langer iets vrijblijvends, maar we gaan er doelstellingen aan verbinden. Zo’n verandering gaat natuurlijk niet zomaar van de ene op de andere dag.

Voor de zomervakantie hebben we met zijn allen in een snelkookpansituatie zaken moeten regelen voor aankomend schooljaar. We zaten met vragen als “hoe blijven we de studenten binden en boeien?” tot aan “hoe waarborgen we de kwaliteit van onderwijs?

Niet meer terug naar pre-corona onderwijs

De doelstelling voor deze periode na de zomervakantie is dat we ‘uit de kramp komen’. We weten nu dat de coronamaatregelen langer gaan duren. En we gaan ook niet meer terug naar pre-corona onderwijs.

Op die manier biedt de coronacrisis en het afstandsonderwijs ons ook een nieuwe kans. Namelijk om een definitieve verandering in het onderwijs te bewerkstelligen.

Opnieuw definiëren wat kwaliteit van onderwijs is

Samen met ons hele team gaan we een aantal dingen herdefiniëren. Zo kunnen we écht op een nieuwe manier naar onderwijs kijken. Vragen die we onszelf daarbij stellen zijn:

  • Wat is de kwaliteit van onderwijs?
  • Hoe kan Blended Learning bijdragen aan die kwaliteit?

Voorheen stond in ons team de vraag centraal: “waar komt de student het bed voor uit?”. Nu is dat veranderd in: “waar komt de student voor naar school?”. Daarmee bedoel ik dan: wat vinden wij zóveel meerwaarde bieden dat dat echt op school moet plaatsvinden, klassikaal?
En wat kunnen studenten zelf thuis online doen? 

De coronacrisis heeft het uitrollen van deze visie, die al bestond, in een stroomversnelling gebracht.

De transformatie naar een blended MBO College

We hebben tot doel gesteld dat we alle nieuwe BOL en BBL-trajecten in Learnbeat gaan bouwen. Opleidingen die gaan werken met een vernieuwd kwalificatiedossier, gaan onderwijs en begeleiding bieden via Learnbeat.

"Onze grote uitdaging is: hoe nemen we onze docenten zo goed mogelijk mee in de digitale transformatie? De voorlopers op digitaal vlak kunnen zichzelf wel redden; maar hoe nemen we alle docenten in dit proces mee?”

Iedereen meekrijgen

Om alle teams dan ook daadwerkelijk mee te krijgen, zijn al verschillende stappen genomen. Ten eerste is er een bewuste keuze gemaakt voor digitale leeromgeving Learnbeat omdat die zo gebruiksvriendelijk is. Daarnaast hebben we een onderwijskundige aangenomen die de teams helpt bij digitale didactiek. Bovendien is vanuit elk team 0,1 fte vrijgemaakt om plaats te nemen in het Practoraat Mediawijsheid.

We hebben gemerkt dat er in het docentencorps grote verschillen zijn qua digitale vaardigheden.

Sommige docenten werkten tot nu toe weinig digitaal, maar Learnbeat is zo gebruiksvriendelijk dat iedereen ermee uit de voeten kan.

Dus we geloven dat elke docent hiermee zou kunnen werken.

Gebruiksvriendelijkheid

Het is belangrijk dat het voor docenten léúk is om zelf lesmateriaal te maken. Als je tien keer moet klikken en moet zoeken waar je bent, dan kom je ook niet in de flow om onderwijs te maken. Maar Learnbeat werkt zo intuïtief dat je je echt kunt focussen op de inhoud en je niet druk hoeft te maken over hoe de leeromgeving werkt.

Learnbeat is simpel en werkt gewoon meteen; je kunt ook bekijken hoe de studenten-versie van het lesmateriaal eruit ziet.

Ondersteuning van een onderwijskundige voor digitalisering

Om het docententeam optimaal te ondersteunen om de stap naar digitaal lesgeven te zetten, hebben we een onderwijskundige aangenomen. Deze onderwijskundige gaat alle teams helpen bij het vraagstuk: “hoe krijg ik mijn didactiek goed op de digitale manier?

In elk team een digitale expert

Ook vanuit het Practoraat Mediawijsheid wordt ondersteuning voor docenten geboden. Uit elk team zit 0,1 fte in het practoraat. Diegene is de digitale expert van zijn team. Elke week komen die experts één middag samen onder leiding van de onderwijskundige. In dat practoraat kijken we wat er nodig is aan scholing en support voor de grotere groep docenten. Ook vindt hier de verbinding met drie andere ROC’s binnen Amsterdam plaats.

Wat directeur onderwijs Hanny Vroom andere schoolleiders aanraadt:

“Ik zou andere schoolleiders aanraden: kies wat bij je past. Laat je inhoudelijk adviseren over digitale leermiddelen en doe goed onderzoek met mensen in je organisatie die er kijk op hebben.”

In “Waarom MBO College West Learnbeat inzet voor BOL- en BBL-opleidingen” lees je waarom deze school voor Learnbeat koos en wat dit oplevert voor het BBL-onderwijs.

Zo haal je in Learnbeat een per ongeluk verwijderde vraag zelf uit de prullenbak.

Elke maand de laatste nieuwtjes en tips over digitaal onderwijs in je mailbox?