logo-ROC-van-Amsterdam-MBO-College-West kiest voor Learnbeat

[Interview] Waarom MBO College West Learnbeat inzet voor BBL-opleidingen (1/2)

Op de eerste vrijdag van september 2020 zitten de scholen weer vol, na een lange periode van afstandsonderwijs en zomervakantie. Maar dat geldt niet voor álle scholen. Op het MBO College West werken de BBL-incompany opleidingen al een aantal jaar met Learnbeat. Hierin krijgen studenten online lesmateriaal aangeboden ter ondersteuning bij de klassikale lessen. In een digitale ontmoeting vertellen Hanny Vroom, directeur onderwijs op MBO College West, en haar collega Peter Wurschy, docent en procescoördinator onderwijsvernieuwing, mij waarom ze voor Learnbeat kozen.

Geschreven door
Marit Rooijakkers

Over het MBO College West
Het MBO College West is een monocollege binnen het ROC van Amsterdam. De focus ligt op zorg & welzijn en laboratoriumonderwijs. Daarmee wijkt MBO College West af van andere ROC’s met een breder vakkenportfolio. Door de focus op zorg & welzijn is de cultuur binnen de school echt een ‘zorg- en welzijnscultuur’.

Leer-werktrajecten vragen om Blended Learning

“Peter Wurschy was een aantal jaren geleden al op zoek naar een vorm om blended onderwijs te bieden. We probeerden op school een aantal ELO’s uit en kozen na een pilot definitief voor Learnbeat. Toen we met Learnbeat startten, zijn we ook begonnen met zogenaamde incompany opleidingen. Dat houdt in: werken en leren in een zorginstelling. Voorheen boden we het lesmateriaal digitaal aan in een mappenstructuur.

Voor afstandsonderwijs in leer-werktrajecten hadden we een manier nodig om leerlingen te kunnen volgen en feedback te geven. Die oplossing biedt Learnbeat ons.

Ook zien de studiebegeleiders in Learnbeat hoe een student presteert ten opzichte van andere studenten, of kunnen ze zelfs klassen met elkaar vergelijken. Dat is waardevolle informatie om vervolgens op bij te sturen.

Foto Hanny Vroom

Hanny Vroom

Directeur onderwijs op MBO College West

Foto Peter Wurschy

Peter Wurschy

Docent en procescoördinator onderwijsvernieuwing

Net zo gebruiksvriendelijk als Apple

Voor ons was het belangrijk dat de digitale leeromgeving net zo gebruiksvriendelijk is als Apple. Leerlingen moeten er handig mee kunnen werken; docenten moeten er makkelijk zelf lesmateriaal mee kunnen bouwen.

De gebruiksvriendelijkheid van Learnbeat gaf de doorslag voor het MBO College West om definitief te kiezen voor Learnbeat.

Betere prestaties voor het vak observeren met Learnbeat

Voor het vak observeren had ik een lesmodule in Learnbeat gezet. Hierin kunnen studenten het lesmateriaal stapsgewijs doorlopen en terugkijken zo vaak als ze willen. Zo kunnen ze die theorie ook koppelen aan hun eigen observatie.

De klas die de module in Learnbeat had gevolgd, had minder ondersteuning nodig om het observatieplan in één keer met goed gevolg af te ronden.

Learnbeat biedt een mooi kader voor de inhoud

In het MBO maken veel docenten zelf hun eigen lesmateriaal. Learnbeat biedt de tools waarmee je snel en makkelijk lesmateriaal in elkaar kunt zetten. Zo kun je bijvoorbeeld instructiefilmpjes maken en daar vragen over stellen. De inhoud van dat lesmateriaal is wel de verantwoordelijkheid van de docent. De docent maakt of plaatst lesmateriaal in Learnbeat, maar de didactiek blijft aan de docent.

Learnbeat is simpel en werkt gewoon meteen; je kan ook bekijken hoe de studenten-versie eruit ziet.

Omdat de wereld om ons heen snel verandert en wetten en regelgeving steeds vernieuwen, moet ons lesmateriaal ook snel geüpdatet kunnen worden. Ook dat kan gemakkelijk en snel in Learnbeat. Het is belangrijk dat docenten het ook leuk vinden om zelf lesmateriaal te maken. Als je tien keer moet klikken en moet zoeken waar je bent, dan kom je niet in de flow om je op de inhoud te richten. Maar Learnbeat is zo gebruiksvriendelijk dat dat wel goed werkt.

Lesmateriaal is herbruikbaar

Wat ook handig is, is dat studenten het lesmateriaal later nog kunnen bekijken. Als je een video in het lokaal afspeelt is het daarna weg. In Learnbeat kunnen studenten er thuis zo vaak als ze willen naar kijken. Maar ook docenten kunnen het lesmateriaal vaker gebruiken: delen met collega’s en het volgend jaar weer inzetten.

Vast stramien biedt leerlingen structuur

Het valt ons ook op dat studenten goed gedijen bij het vaste stramien van het lesmateriaal in Learnbeat. Dan weten ze wat ze kunnen verwachten qua volgorde en sowieso is de opmaak altijd hetzelfde. Dat biedt houvast.

Sneller nakijken

Als docent zie je in één oogopslag het percentage goed gemaakte opgaven. Dan is meteen duidelijk wat de algemene knelpunten zijn. Daar kun je op inspelen in je lesstof.

Gepersonaliseerd leren

Ook biedt Learnbeat goede differentiatiemogelijkheden. In de opleidingen die Peter heeft ingericht in Learnbeat krijgen alle studenten de basis. Daarnaast krijgen snelle studenten ook nog aanvullende vragen.

Je hebt goed zicht op de voortgang en resultaten en kunt studenten ook met elkaar vergelijken. Hierdoor weet je wie je extra stof kunt aanbieden.

Je kunt studenten dan óf meer uitdaging, óf juist herhaling bieden.

Ondersteuning van Learnbeat is meerwaarde

Ons team heeft de support en samenwerking met Learnbeat echt als meerwaarde ervaren. We hebben veel contact en medewerking gekregen zodat de leeromgeving goed past bij wat er nodig is in het MBO.

Leerlingen kunnen ook met hun smartphone in Learnbeat

Onze BOL en BBL-studenten zijn behoorlijk op hun telefoon georiënteerd. Dat Learnbeat goed werkt op mobiel is echt een meerwaarde. Als we bijvoorbeeld een klassikale quiz doen kunnen studenten gewoon met hun telefoon deelnemen, dat is super.

Opleidingen gingen vlekkeloos door tijdens de schoolsluiting

In de coronatijd bleek dat de incompany opleidingen die al waren ingericht in Learnbeat naadloos doorliepen. Het onderwijs ging gewoon door zoals het al was.

De opleidingen die voor de coronacrisis al waren ingericht in Learnbeat, plukten hun vruchten tijdens de schoolsluiting.

De school kreeg veel positieve reacties van studenten over hoe het onderwijs in die periode ‘gewoon doorging’.

Werkgroepjes op afstand

Op dit moment, na de zomervakantie van 2020, geven sommige docenten nog altijd gedeeltelijk op afstand les. Want: studenten die verkouden zijn, blijven thuis. Zij volgen de les live via Teams of Zoom en Learnbeat. Als ik in de klas een bijvoorbeeld een video laat zien, kunnen studenten die thuis bekijken via Learnbeat. Als er in groepjes gewerkt moet worden zet ik mijn laptop op tafel bij andere studenten zodat dat ook gewoon doorgaat.

Tip van de directeur onderwijs voor andere scholen

Al met al is het MBO College West heel tevreden over Learnbeat. Tot slot geeft directeur onderwijs Hanny Vroom andere schoolleiders die zich oriënteren op een digitale leeromgeving deze tip:

“Kies wat bij je past. Laat je inhoudelijk adviseren over digitale leermiddelen en doe goed onderzoek met mensen in je organisatie die er kijk op hebben.”

In deel twee van dit interview “De transitie van MBO College West naar digitaal onderwijs” vertellen Hanny Vroom en Peter Wurschy hoe hun school de transformatie aanpakt naar volledig blended en digitaal onderwijs. Met als grote uitdaging “hoe kunnen we de docenten zo goed mogelijk ondersteunen in dit proces?”

Zo haal je in Learnbeat een per ongeluk verwijderde vraag zelf uit de prullenbak.

Elke maand de laatste nieuwtjes en tips over digitaal onderwijs in je mailbox?