[Blog] Goed voorbereid het oudergesprek in met het resultatenscherm

Jij hebt ze vast ook een paar keer per jaar: oudergesprekken. Een mooie gelegenheid om ouders of verzorgers te betrekken bij het leerproces van jouw leerlingen. Een digitale leeromgeving kan jou hierbij ondersteunen. Met het resultatenscherm van Learnbeat kun je precies laten zien waar de leerling goed of slecht scoort. In deze blog lees je hoe je de resultaten in de digitale leeromgeving effectief inzet tijdens een oudergesprek.

Geschreven door
Suzanne

Een goede voorbereiding is het halve werk

Een ouderavond kan spannend zijn, voor zowel de docent als de ouder of verzorger. Door het gesprek goed voor te bereiden kun je de druk voor jezelf iets verlichten. In het resultatenscherm van Learnbeat kun je zien hoeveel vragen leerlingen hebben gemaakt én hoe zij hebben gescoord. Dit dashboard kun je goed gebruiken tijdens de voorbereiding. Bekijk de resultaten van je leerlingen van tevoren en bedenk welke punten je wil uitlichten.

Tip: Print het resultatenscherm

Op die manier kun je markeren waar de leerling tegenaan loopt en je kunt de print naderhand meegeven aan de ouders. Dit kun je eventueel aanvullen met een geschreven verslag, waarin je de resultaten toelicht en andere zaken kunt aanstippen die niet in een resultatenscherm af te lezen zijn.

Meer weten over wat er allemaal mogelijk is met het resultatenscherm? 

Lees ons supportartikel.

Tijdens het oudergesprek

Een oudergesprek gaat natuurlijk niet alleen om de cijfers die een leerling haalt, maar ook om het algemene welbevinden en bijbehorende gedrag van de leerling. Jouw eigen ervaring met de leerling en observaties tijdens de les zullen leidend zijn tijdens het gesprek. Gebruik de voortgang in Learnbeat daarom vooral ter ondersteuning. Er zijn verschillende punten waarop het resultatenscherm inzichtelijk kan zijn.

Het klassengemiddelde

Het resultatendashboard laat zien hoe de leerling het doet ten opzichte van het klassengemiddelde. Als je parallelklassen hebt in de leeromgeving (andere klassen van hetzelfde niveau met hetzelfde lesmateriaal), wordt de leerling ook met die klassen vergeleken. Door het individuele profiel van de leerling te laten zien, blijven andere leerlingen anoniem. Je kunt ouders op die manier snel laten zien hoe hun kind ervoor staat in vergelijking met klasgenoten.

Het aantal vragen

In Learnbeat zie je hoeveel vragen een leerling heeft gemaakt, ook ten opzichte van zijn klasgenoten. Is de leerling tijdens de les vaak afgeleid? Dan zie je waarschijnlijk terug dat de leerling weinig opdrachten heeft ingevuld. Als de ouders thuis merken dat er weinig huiswerk wordt gemaakt, is dit waarschijnlijk ook in het resultatenscherm terug te zien. Leerlingen die hun schoolwerk niet serieus nemen, worden hierdoor snel met hun neus op de feiten gedrukt.

De score

Je kunt niet alleen de behaalde cijfers inzien, maar ook op welke onderwerpen of welk cognitief niveau (reproductie, toepassing of inzicht) de leerling goed of juist slecht scoort. Zo kun je zien met welke onderwerpen de leerling meer moet oefenen. 

Scoort jouw leerling slecht op reproductievragen? Dan leert hij het echte stampwerk misschien op de verkeerde manier of geeft daar weinig aandacht aan. Bij een slechte score voor toepassings- of inzichtvragen heeft de leerling het stampwerk wel goed gedaan, maar begrijpt nog niet helemaal hoe het in elkaar zit. Als de leerling bijvoorbeeld in een dakpanklas van havo/vwo zit, kan dit een indicatie zijn dat hij meer op de havo thuishoort.

Na afloop van het gesprek

Tijdens het gesprek kom je waarschijnlijk tot een plan van aanpak. Je bespreekt wat jullie gezamenlijk verwachten van de leerling en de rol van de docent en de ouders hierin. Je kunt naderhand in het voortgangs- en resultatenscherm monitoren in hoeverre de gestelde doelen zijn behaald. Tijdens een vervolggesprek print je de resultaten weer en leg je ze naast die van de vorige keer. Zo blijft de voortgang van de leerling inzichtelijk voor jou en de ouders of verzorgers.

Meer handige tips over het voortgangs- en resultatenscherm? Lees ook ons blog

Wat kun je als docent met de voortgangs- en resultatenschermen in Learnbeat?

Meer weten over het resultatenscherm in Learnbeat? 

Zo haal je in Learnbeat een per ongeluk verwijderde vraag zelf uit de prullenbak.

Elke maand de laatste nieuwtjes en tips over digitaal onderwijs in je mailbox?