interview-Winford-toetsen-op-afstand-tijdens-schoolsluiting

[Interview] Zonder schroom experimenteren met digitale leermiddelen

De meivakantie zit erop, maar Bas Roosen, vestigingsdirecteur van Winford Amsterdam, heeft daarvan ongeveer twee dagen écht vakantie kunnen vieren. De herkansingen van de afgelopen toetsweek vonden plaats in de meivakantie. Ook deze toetsen zijn weer grotendeels op afstand afgenomen. Deze maand is de school zich aan het voorbereiden op de terugkeer naar school vanaf 2 juni. In dit interview lees je hoe Winford dat aanpakt.

Geschreven door
Marit Rooijakkers

Voorbereiden op de laatste toetsweek

“Ik kijk positief terug op onze allereerste toetsweek op afstand, waarin we ook schoolexamens hebben afgenomen. We zijn ons nu aan het oriënteren op de laatste toetsweek voor de voorexamenklassen. Dit is een soort ‘overgangsmoment’ naar de eindexamenklassen.

In andere jaren gebruiken we voor de laatste afsluitende bovenbouwtoetsen landelijk hetzelfde toetsmateriaal voor alle Winford-vestigingen. Dit jaar gaat dat helaas niet.

Vanwege de coronacrisis lopen niet alle vaksecties op elke vestiging synchroon qua lesplanning: ze hebben niet allemaal de eindtermen volledig gehaald. Dus de stof waarover de afsluitende toets gaat verschilt per vestiging soms net één hoofdstuk meer of minder. Wel voeren de verschillende vestigingen met elkaar een tweede correctieronde uit.

Resultaatverbeteringstoets is veel werk voor docent én leerling

Op basis van de toetsweek en de herkansingen die in de meivakantie hebben plaatsgevonden, weten we welke leerlingen geslaagd zijn. Begin juni mogen we de uitslag formeel communiceren. Daarna mogen we nog per leerling twee grote resultaatverbeteringstoetsen aanbieden voor twee vakken. 

De resultaatverbeteringstoets is niet zomaar een toets. Deze mag overal over gaan van de eindexamenstof en hierin moeten meerdere thema’s of onderwerpen aan bod komen. Een normaal schoolexamen is al zes tot acht uur werk om te maken, maar dit is een nog grotere toets over veel meer stof.

Ik schat in dat het maken van zo’n resultaatverbeteringstoets tien uur werk extra is voor de docent. En dat dan – in ons geval – voor misschien één leerling die hem wil doen.

Zo krijgen leerlingen de kans om toch te slagen of hun eindcijfer te verbeteren.

Hoe we het vanaf 2 juni gaan doen op onze school

Hoe we het concreet invulling gaan geven, is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. We openen de scholen weer voor alle leerlingen. Vooral voor onze vestiging in Amsterdam is dat een uitdaging. We hebben relatief veel leerlingen en geen enorm gebouw.

Ik was vandaag al bezig de plattegronden op te meten en aan het puzzelen met het rooster hoe ik iedereen een plek kan geven.

Ik ben wel van plan alle leerlingen weer op school uit te nodigen voor de lessen. Maar we gaan nog niet met elk vak van start. Lichamelijke opvoeding doen we nog niet – we geven nu ook nog geen gym op onze basisschool die alweer is gestart – en CKV is nu ook niet haalbaar. Museum- en theaterbezoek kan voorlopig nog even niet.

De docent bepaalt zelf de inhoud van de lessen

Het verdelen van de inhoudelijke onderdelen – als in: wat doen we op school, wat doen we thuis?- laat ik over aan de docenten. Wel heb ik besloten dat we alvast starten met profielwerkstukken en daarvoor wil ik graag het portfolio in Learnbeat gebruiken.
Dat past bij ons beleid om leerlingen al in het derde leerjaar een voorlopige profielkeuze te laten maken. Dan kunnen ze nog wisselen als ze het profiel toch niet leuk vinden.

Iets minder lessen in het rooster, meer ruimte voor vragen

Ik heb in de periode van afstandsonderwijs moeten snijden in het rooster; maar daardoor is ons onderwijs ook wel intensiever geworden. Ook de huiswerkbegeleiding die we geven.
Ik kom in dit rooster op 85 á 90% van het normale aantal lessen dat doorgaat. Dus er is ook nog ruimte voor een aantal vragenuurtjes. 

Normaal hebben we klassen van twaalf leerlingen. Het lukte niet goed om digitaal op afstand les te geven in groepen van twaalf waarin er een aantal zitten die ‘strak gemanaged’ moeten worden. Dus we hebben kleinere groepen gemaakt van vijf leerlingen per groep.

Voor sommige leerlingen pakt afstandsonderwijs goed uit

Er zijn leerlingen die het heerlijk vinden om op deze manier te leren: dit geeft hen duidelijkheid en rust.

Ik was vandaag al bezig de plattegronden op te meten en aan het puzzelen met het rooster hoe ik iedereen een plek kan geven.

Ze mogen hun eigen tijd indelen; de docent was supergoed bereikbaar omdat er minder lesuren ingeroosterd waren en meer vragenuurtjes… Ik heb een leerling horen zeggen dat ze “zonder deze periode van afstandsonderwijs haar schoolexamens veel minder goed gemaakt zou hebben” omdat ze dan minder tijd van docenten had kunnen vragen. Ook voor leerlingen die minder behoefte hebben aan het hele sociale gedoe van school, is afstandsonderwijs vanuit huis niet verkeerd.

Een aantal leerlingen komt deze periode al wel naar school

Toch zijn er ook leerlingen die de docenten op afstand te weinig kunnen bijsturen en die thuis niet of te weinig tot leren komen. Die paar leerlingen hebben we gevraagd om op school te komen werken. We hebben acht afstandswerkplekken in de aula ingericht zodat ze hier op school hun online lessen kunnen volgen.

Leerlingen die het thuis niet doen, niet gedwongen worden door de ouders, en die ook niet zelfstandig functioneren, die verplichten we om op school verschijnen.

Vrijdag, de laatste dag van de meivakantie, zijn we alvast begonnen die leerlingen op school op te vangen. Een aantal van hen moest achterstallig werk inhalen dus dat hebben ze even rustig kunnen doen; voordat maandag de ‘gewone’ lessen weer begonnen na de meivakantie.

Veel contact met ouders

We hebben sowieso op onze kleine, particuliere school veel contact met ouders. Ouders willen ook vaak met ons overleggen dus de lijnen zijn kort. Onze mentoren moeten – ook in normale tijden – ten minste één keer per maand met de ouders bellen. Ook als het goed gaat met hun kind op school. Als er iets speelt dan bellen en mailen we wekelijks met de ouders van die leerling; zeker tijdens de coronacrisis.

Geen leerachterstanden

We hebben voor elk vak een jaarplanning en die moeten gewoon gehaald worden, daar zorgen we voor. Ik hoor van veel docenten “als ik mijn originele planning ernaast leg, loop ik niet eens zoveel achter nu”. Het merendeel van de leerlingen haalt die planningen gewoon wel. Het probleem zit bij een enkele individuele leerling. En zoals ik net al aangaf: als we opmerken dat een leerling niks doet bellen we de ouders en laten we diegene naar school komen.

Instabiele wifi

De beschikbaarheid van voldoende devices en stabiel internet is in sommige gezinnen soms een uitdaging. Niet alleen voor leerlingen. Ik heb een docent die ik niet kan inzetten voor surveillance omdat haar wifi te vaak uitvalt. En een van onze leerlingen is in de toetsweek de naar het kantoor van één van de ouders gegaan om de toetsen te maken; vanwege een snellere en stabielere internetomgeving.

Er verandert in korte tijd ontzettend veel in het onderwijs

Ik vind het een heftige periode. Er verandert in hele korte tijd heel veel in onderwijsland. Het is interessant en bewonderenswaardig. Deze sector geeft al jaren aan overbelast te zijn: de werkdruk is hoog, er is te weinig personeel en gebrek aan financiële middelen.

Toch is de hele sector hier ‘echt head first’ in gedoken. Indrukwekkend wat er allemaal uit de grond wordt gestampt in het onderwijs.

Geen schroom om te experimenten met digitale leermiddelen

Sinds de toetsweek waarin we veel getoetst hebben in Learnbeat, zijn weer meer van onze docenten aan het experimenteren met Learnbeat. het heeft wel echt de interesse gewekt van docenten.

Door de coronasituatie is de ‘schroom’ om te experimenteren met online werken en digitaal onderwijs wel weg. Docenten durven nu ook meer te gebruiken, een half jaar geleden vond ik dat echt nog wel anders in mijn team.

In het particulier onderwijs bieden we sowieso veel maatwerk. Sommige docenten zijn nog aan het stoeien met het bieden van gepersonaliseerd leren in Learnbeat.

Benieuwd hoe we later terug zullen kijken op deze periode

Als straks het stof is neergedaald, moeten we maar eens gaan kijken wat de resultaten zijn. We zijn – noodgedwongen – heel snel in de actie geschoten. Straks komen er misschien ineens effecten aan het licht waar we gewoon nog helemaal niet bewust mee bezig zijn geweest. Dan denken we bijvoorbeeld: “Ojee, die leerlingen hebben al een half jaar sociaal of qua gym niks meegekregen.” Nu was het maar acht weken, maar toch… Leerlingen met een complexe thuissituatie houden hier misschien nog wel lang last van.”

Ben jij nieuwsgierig geworden naar Learnbeat?

Kijk gratis rond in een Learnbeat proefaccount, zonder dat je ergens aan vastzit.

Zo haal je in Learnbeat een per ongeluk verwijderde vraag zelf uit de prullenbak.

Elke maand de laatste nieuwtjes en tips over digitaal onderwijs in je mailbox?