interview-Winford-toetsen-op-afstand-tijdens-schoolsluiting

[Interview] Uniform format voor alle digitale toetsen geeft leerling houvast

Op maandag 20 april spreek ik Bas Roosen weer, vestigingsdirecteur van Winford Amsterdam. Ruim twee weken geleden vertelde hij over de voorbereidingen op het toetsen op afstand: surveillance was op dat moment de grootste uitdaging. Nu, eind april 2020, zit zijn school middenin de toetsweek, die voor bijna alle leerlingen op afstand plaatsvindt. Hij vertelt hoe dat verloopt.

Geschreven door
Marit Rooijakkers

De toetsweek op afstand

Onze toetsweek zou eigenlijk maandag 16 maart starten, maar door de schoolsluiting moesten we die uitstellen. (Red: In het vorige interview met Bas Roosen lees je hoe de school zich heeft voorbereid op het afnemen van toetsing op afstand.) Voor Pasen hebben we onze eerste oefentoets online gezet, dat was donderdag 9 april. Na het paasweekend, op dinsdag 14 april, zijn we echt van start gegaan met de grote toetsweek. Deze duurt tien dagen.

Deze toetsweek wordt door bijna alle leerlingen op afstand gemaakt, vanuit huis. Een enkeling komt naar school om hier de toetsen te maken.

We nemen in deze toetsweek de schoolexamens af en dat zijn grote toetsen. Voor het vmbo zijn het toetsen van twee uur en voor havo en vwo toetsen van drie uur. Normaal gesproken is dat ook een soort ‘generale repetitie’ voor het centraal eindexamen.

Drie soorten toetsen op afstand

We hebben drie verschillende manieren om toetsen op afstand af te nemen, namelijk:

  1. de toets wordt volledig in Learnbeat gemaakt;
  2. een pdf downloaden en printen; de opgaven zelf worden in Learnbeat gemaakt (dat doen we voor de moderne vreemde talen);
  3. een pdf downloaden en printen; de toets wordt op papier gemaakt.

Alle pdf’s zijn beveiligd met een wachtwoord. Leerlingen moeten die pdf eerst downloaden in MS Teams, vervolgens het wachtwoord invullen en daarna printen. Maar alleen dat al is voor veel leerlingen een gigantische operatie en lukt vaak niet. 

Deze generatie doet gewoon nooit iets met een printer, dat zijn leerlingen echt niet gewend.

Proeftoets voor een cijfer

We zijn begin vorige week gestart met de schoolexamens en het loopt allemaal aardig. De techniek en de protocollen zijn eigenlijk dik voor elkaar, kleine dingetjes daargelaten. Het grote struikelblok ligt bij de leerlingen. Ik denk dat ongeveer dertig procent van de leerlingen bij de proeftoets niet serieus geoefend had. Toen de toetsweek begon bleek dat een aantal leerlingen zijn spullen niet op orde had, protocollen niet gelezen, etc. Er waren toch leerlingen die niet konden printen of hun Safe Exam Browser (SEB) niet geïnstalleerd kregen. We lopen tegen het probleem aan dat de SEB niet werkt op oudere MacBooks met Mac OS 10.11 of ouder.

We zijn erachter gekomen dat zo’n proeftoets beter voor een cijfer kan meetellen. Als het te vrijblijvend is neemt toch niet elke leerling het serieus.

Dat veroorzaakte bij de start van de toetsweek toch veel onrust. Dus ik raad wel aan om eerst een ‘normale’ toets op afstand te doen die ook meetelt voor het eindcijfer, in plaats van een proeftoets en daarna meteen schoolexamen op afstand.

Surveillance op afstand

We hebben geen betaalbare oplossing voor desktop monitoring op afstand kunnen vinden binnen deze korte tijd. We hebben toch voor de Safe Exam Browser (SEB) gekozen. Leerlingen moeten dan via hun telefoon inloggen in MS Teams met de camera aan. Hun telefoon moet schuin achter hen staan, zodat de surveillant toezicht kan houden via de webcam.

Parallelle klas voor dyslectische leerlingen

Ik maak twee klassen voor het afnemen van de toets: één voor de reguliere leerlingen waarin de SEB wordt aangezet. Ik maak voor de dyslectische leerlingen een aparte klas, waar de SEB niet wordt aangezet. Die leerlingen kunnen dan wisselen naar de audiobestanden die we ook aanleveren. Ook mogen dyslectische leerlingen gebruik maken van de webplugin van Kurzweil, dat werkt heel goed in Learnbeat. De voorleesfunctie in Learnbeat volstaat niet voor het afnemen van toetsen bij leerlingen met dyslexie.

Protocol voor het verlaten van het schoolexamen

Om de toets te beëindigen moeten leerlingen een paar stappen doorlopen. We hebben daar nu ook een protocol voor en dat nemen we voorafgaand aan elke toets even door. Het werkt namelijk niet om dat later tijdens de toets te doen, als de een het wil gaan inleveren en een andere leerling nog zit te zwoegen.

Toestemming vragen om de toets te verlaten

Leerlingen mogen de toets niet zomaar beëindigen. Daarvoor moeten ze eerst toestemming vragen aan de surveillant. De coördinator-surveillant controleert of het werk is ingeleverd. Voor het vak wiskunde moeten leerlingen de opgaven op papier maken en van elke pagina een foto maken, die moeten ze via whatsapp aan ons sturen. Wij checken eerst of ze alle foto’s hebben ingeleverd en of de foto’s scherp genoeg zijn. Pas daarna mag de leerling de toets verlaten. Voor alle moderne talen nemen we de toets af in Learnbeat en daarin controleert de coördinator-surveillant eerst of 100% gemaakt is.

Tweede correctieronde voor objectieve beoordeling

Wij willen de kwaliteit van ons PTA waarborgen en werken bij de schoolexamens met twee correctierondes. Sowieso is een tweede correctieronde verplicht bij het centraal eindexamen, maar wij willen zelf ook graag een tweede correctieronde bij de schoolexamens. 

Op die manier kunnen we een hoog kwaliteitsniveau handhaven en zorgen we dat de beoordeling zo objectief mogelijk verloopt.

Afgelopen jaar hebben we met onze vestiging in Amsterdam een andere niet-particuliere school gevraagd voor de tweede correctieronde. Dit jaar neemt elke Winford vestiging voor een andere locatie de tweede correctieronde op zich.

Uniform format voor alle digitale toetsen

We gaan na afloop de hele toetsweek nog evalueren; maar ik denk zelf wel dat de start minder rommelig zou kunnen. Een ‘echte’ proeftoets voor een cijfer zou wat mij betreft al veel kunnen helpen.

Wat ik wel heel goed vind werken, is dat we één uniform format gebruiken voor elk vak en bij alle schoolexamens. Zo heeft elke toets dezelfde beginpagina en de verwijzing naar bronnen is overal hetzelfde.

Die uniformiteit werkt voor de leerlingen heel prettig. We hadden voor papieren toetsen al zo’n format en dat hebben we vertaald naar een format voor digitale toetsen.

Nadat alle toetsen uit onze centrale toetsbank waren ingevoerd in Learnbeat, is daar nog een ‘eindredactie-slag’ op gemaakt. Ik denk dat dit veel duidelijkheid biedt.

Ben jij nieuwsgierig geworden naar Learnbeat?

Kijk gratis rond in een Learnbeat proefaccount, zonder dat je ergens aan vastzit.

Zo haal je in Learnbeat een per ongeluk verwijderde vraag zelf uit de prullenbak.

Elke maand de laatste nieuwtjes en tips over digitaal onderwijs in je mailbox?