scholendicht_interview_Janine_Wijn_Thomas_a_Kempis_scholendicht_Learnbeat

[Interview] Mijn leerlingen missen school enorm

Geschreven door
Marit Rooijakkers

Lesgeven op afstand met aangepast rooster zetten we voort

“We zijn al sinds het begin van de schoolsluiting op afstand aan het lesgeven volgens een aangepast rooster (red: lees hier het eerste interview met Janine Wijn). Ik geef tegelijk met twee collega’s les aan alle klassen uit hetzelfde leerjaar en niveau. We doen met z’n drieën de voorbereiding en de planning van elke les. Voor elke les maken we samen een korte Powerpoint, we bepalen het huiswerk en aanvullend lesmateriaal zoals YouTube-filmpjes. Dat werk verdelen we onder deze drie docenten en we gebruiken dit allemaal tegelijk.

Bij uitval van een docent door ziekte kan die les gemakkelijk worden overgenomen

Een voordeel van werken met dit aangepaste rooster en het afstandsonderwijs is dat je als docenten ook makkelijk een les van een collega kunt overnemen. Je kunt normaal gesproken niet zomaar alle lesuren van een uitgevallen docent ‘erbij proppen’ in het lesrooster van een collega. Ook qua beschikbare klaslokalen gaat dat niet.

Er passen geen zestig leerlingen tegelijk in één lokaal. Maar we kunnen het aantal leerlingen in een livestream wel gemakkelijk opschalen.

We verdelen de leerlingen in 3 kanalen, nu is het vanwege mijn ziekteverlof één keer in twee klassen verdeeld.

Mijn leerlingen missen school enorm

Een van mijn mentorleerlingen zei laatst “Mevrouw, ik had niet gedacht dat ik het ooit zou zeggen, maar ik mis school echt heel erg“. Deze periode is erg eenzaam voor ze. Hoewel sommige leerlingen zich thuis prima redden en die hebben nu meer tijd voor hun eigen passies en hobby’s, zoals gitaarspelen.

Het helpen herinneren aan schooltaken wordt gemist

Normaal gesproken zie ik elke klas drie lesuren in de week. En dan schrijf ik toch op het bord wat het huiswerk is, wanneer ze iets moeten inleveren, wanneer de toets is, etc etc.

Maar omdat we de leerlingen nu maar één keer per week zien als docent kunnen we ze minder vaak herinneren aan wat wanneer plaatsvindt.

Nu moeten mijn leerlingen het echt alleen doen met de studieplanning in Magister. Die gebruiken we met de hele school om de leerlingen zoveel mogelijk duidelijkheid te bieden. En daarnaast krijgen ze ook nog veel mails, die worden vooral door de directie gestuurd. Ze vinden het moeilijk om het overzicht te bewaren voor alle vakken en zelf bij te houden wat ze wanneer af moeten hebben. Nu merk je hoe belangrijk je rol als docent ook is in het helpen herinneren aan schooltaken.

Docent zijn is toch een soort roeping; je bent nooit klaar

Je merkt nu bij alle docenten dat ze hun verantwoordelijkheid heel serieus nemen en het gewoon maar waarmaken deze periode. Niet alleen de lessen gaan door, maar als mentor ook het begeleiden van leerlingen. Ik vraag of leerlingen bij de mentorles aanwezig zijn en daarnaast heb ik ook individuele gesprekken. Daar staat voor mij een uur per week voor waarin ik 18 leerlingen moet begeleiden. Maar in de praktijk besteed ik hier veel meer tijd aan heb heb ik veel meer contact met ze.

Je zegt niet tegen een mentorleerling als er iets speelt: oh sorry, nu is je tijd voorbij. Dat zou geen enkele mentor doen denk ik, zeker nu niet.

Ook via de app groep voor mentorleerlingen houden we contact. Ik hoor van sommige mentoren ook dat zij elke dag bellen met een bepaalde leerling die veel begeleiding nodig heeft. Normaal zou je zo’n leerling ook elke dag op school zien: nu moet ik zelf actief contact opnemen met deze leerlingen.

Het wordt thuis steeds lastiger om de motivatie op te brengen

Ook al zitten er wel degelijk voordelen aan het lesgeven op afstand, ze wegen toch niet op tegen de nadelen die hiermee gepaard gaan. Ik merk dat het voor leerlingen steeds moeilijker wordt om de motivatie op te brengen. Ze moeten het steeds weer helemaal zelf doen en ook in hun eentje. Ze overleggen wel via whatsapp. Maar het initiatief ligt nu al heel lang heel erg bij hen zelf.

Ik heb mijn eigen mentorleerlingen ook allemaal een kaartje gestuurd thuis, om ze op te beuren.

Dat vonden ze heel leuk en ik kreeg leuke reacties zoals “nu blijf ik toch wat meer gemotiveerd, mevrouw.

Ineens zit ik de hele dag achter de computer

Ik snap dat wel van mijn leerlingen hoor. Ik vind het zelf ook niet leuk dat ik ineens hele dagen thuis zit, en dan nog wel achter de computer. Daarvoor ben ik natuurlijk geen docent geworden.

Normaal praat ik de hele dag en heb je interactie met de leerlingen, nu zit ik tegen een scherm mijn verhaal af te steken.

Maar er zitten ook voordelen aan deze manier van werken. Zoals het gerichte feedback geven. Als ik in de klas huiswerkcontrole doe loop ik langs en kijk ik vluchtig of er iets in het schrift staat, nu kan ik er serieuzer op ingaan. Ik doe dat zelf vooral via Magister.

Als leerlingen hun huiswerk inleveren geef ik individuele feedback. Dat is een voordeel. Ik ben meer bezig met het individu dan normaal. Daar heb ik nu meer ruimte en tijd voor.

Bijzondere afsluiting van de schoolperiode

Met de zesde klas deed ik dat ook met Examentrainer in Learnbeat. De zesde klas is bijna klaar; er zijn op dit moment inhaaltoetsen voor leerlingen die de schoolexamens nog moeten doen. Daarna is het afgerond en begin juni is de uitslag. Dan nog de resultaatverbeteringstoets.

Ik kijk liever een eindexamen na dan dat ik zo’n resultaatverbeteringstoets in elkaar zet.

De stof mag niet alleen maar eindexamenstof zijn maar moet een doorsnede van alle stof zijn. De weging moet even zwaar zijn als de andere schoolexamens. Zowel voor de docent als voor de leerling om het te leren, is het heel veel werk. Ik heb hier op dit moment nog geen aanvragen voor gekregen, dat balletje gaat denk ik pas rollen na de uitslag in juni.

Vanaf 2 juni gedeeltelijk les op school

We kunnen op onze school niet alle leerlingen tegelijk onderbrengen in het gebouw als we de anderhalve meter afstand willen waarborgen. We bepalen samen welke leerlingen prioriteit krijgen om naar school te komen. Onder de mentoren is geïnventariseerd welke leerlingen er bovengemiddeld veel last hebben van deze situatie. Die leerlingen willen we in elk geval een plek bieden op school, vanaf 2 juni.

We breiden die groep nog uit met leerlingen van wie bijvoorbeeld de ouders niet thuis aanwezig kunnen zijn. Die leerlingen komen samen met een docent in een lokaal. Hoe we dat verder precies gaan organiseren, ook roostertechnisch, daar is de school op dit moment nog mee bezig.

Lesgeven aan de bovenbouw in hoorcollegevorm blijft

Het plan is dat we het online lesgeven op afstand doorzetten na 2 juni. Leerlingen die op school komen volgen hun lessen vanuit school en de overige leerlingen vanuit huis. Dan zijn er ook nog schoolexamens af te nemen voor havo 4 en vwo 5: dat gaan we ook op school doen.

Waarborgen van de voortgang van leerlingen

Ik controleer vooral in Magister of leerlingen hun werk hebben ingeleverd. Als me opvalt dat veel leerlingen geen huiswerk hebben ingeleverd, of dat een bepaalde opdracht weinig gemaakt is, dan stuur ik een klassikale mail.

Straks gaan we over de overgang naar de volgende klas ook een advies geven; daar weegt de houding van leerlingen tijdens deze periode ook in mee.

Voor de twijfelgevallen kan de werkhouding deze periode ook wel een bespreekpunt worden. Het is wel iets waar we rekening mee houden maar echt doorslaggevend zal het niet zijn.

Interne webinars voor collega’s over digitaal lesgeven

We hebben een intern webinar gehouden waarin collega’s uitlegden over het gebruiken van een nieuwe tool voor digitaal toetsen. We hebben nu ook digitale sectievergaderingen; voor alleen lopende zaken is dat oké. Maar met z’n tienen digitaal vergaderen is niet makkelijk. De afstemming doen we in kleinere groepjes, ook wel via e-mail.

Ook met de mentoren overleggen we onderling. En we hebben laatst een digitale borrel gehad met alle docenten van de hele school, dat was heel leuk! We hebben allemaal een borrel pakketje thuisgestuurd gekregen; met nootjes en een kaasje enzo. En in verschillende digitale kanalen konden we aan ‘tafels’ aanschuiven; zodat je steeds in verschillende kleinere groepjes met elkaar kon kletsen.

De Graduation Speech van Obama was inspirerend

Het was leuk dat oud-president Obama een 2020 Graduation Speech heeft gehouden waarin hij vertelde hoe bijzonder het is voor deze generatie eindexamenkandidaten dat ze dit meemaken. Dit vind ik een heel mooi gebaar.

Ik vind het belangrijk dat eindexamenleerlingen hun schoolperiode toch op een positieve manier afronden. Ze zijn nu echt klaar voor de volgende stap in hun leven.

Ik heb deze speech dan ook doorgestuurd naar onze directrice ter inspiratie van haar speech voor de leerlingen die geslaagd zijn straks.”

Ook ná de schoolsluiting gratis werken met Learnbeat

Rond dit schooljaar af met Learnbeat, gratis of tegen gereduceerd tarief.

Zo haal je in Learnbeat een per ongeluk verwijderde vraag zelf uit de prullenbak.

Elke maand de laatste nieuwtjes en tips over digitaal onderwijs in je mailbox?