dit-zijn-de-3-grote-trends-in-het-Nederlandse-onderwijs-volgens-het-Google-Education-trendrapport

Drie trends in het Nederlandse onderwijs volgens Google Education

Onlangs verscheen het trendrapport ‘Future of the Classroom’ van Google Education dat de acht belangrijkste trends in het hedendaagse onderwijs bespreekt. Wat betreft Nederland steken er drie bovenuit. In deze blog zoomen we in op de Nederlandse editie van dit trendrapport en bespreken de drie grote trends in het onderwijs.

Geschreven door
Marit Rooijakkers

1. Meer plek voor technologie

Op steeds meer scholen krijgt technologie een plek in de klas en het curriculum, aldus Google Education. Een groeiend aantal scholen ziet de waarde van nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie, machine learning en augmented reality (AR). Google Education noemt AR als dé opkomende technologie binnen het onderwijs. Deze technologie heeft een wetenschappelijk bewezen positief effect op leerprestaties en motivatie. Volgens Google Education zoeken steeds meer scholen naar manieren om dit soort technologie in te zetten om het curriculum innovatief en spannend te houden. Vanzelfsprekend kan technologie alleen een positieve bijdrage leveren aan het onderwijs als de school bereid is te investeren in devices en stabiel internet. Daarnaast zijn een helder beleid en ondersteuning vanuit de school onmisbaar. 

2. Eigenaarschap bij de leerling

Als tweede grote trend in het Nederlandse onderwijs noemt Google Education “leerlingen regie geven over hun eigen leerproces”. Dat gaat zowel over wat ze leren als wat er in de klas gebeurt. Door leerlingen zelf verantwoordelijkheid en eigenaarschap te geven stimuleren we hun creativiteit, individualiteit en onafhankelijkheid, aldus Google. Volgens het trendrapport van Google Education slaagt het Nederlandse onderwijs er beter dan andere landen in om te innoveren en leerlingen eigenaarschap te geven. Dat heeft onder andere te maken met de flexibiliteit die we leerlingen nu al bieden in het Nederlandse onderwijs. Er is veel keuzevrijheid in zowel niveau, opleidingsrichting als profiel. Ook krijgen de 21e eeuwse vaardigheden een plek in het Nederlandse onderwijs en wordt er toegewerkt naar de doelstellingen van Onderwijs 203.

3. Pedagogische innovatie

“Hoe bevlogener de docent, hoe gemotiveerder de leerlingen” zo luidt het rapport ‘Classroom of the Future’. De derde trend die Google Education noemt, is dat docenten steeds meer administratieve taken uitbesteden. Hiermee maken ze tijd vrij om zich te concentreren op lesgeven. Dat bevordert hun motivatie en dus ook die van leerlingen.

“Wereldwijd besteden docenten per dag gemiddeld drie uur aan werkgerelateerde taken – buiten lesgeven om – zoals lesvoorbereiding of beoordeling.”

Het is ook Google Education niet ontgaan dat de werkdruk en het gemiddelde aantal leerlingen per docent in Nederland hoog zijn. Het bedrijf signaleert dat in het onderwijs steeds meer technologie wordt ingezet waarmee docenten tijd besparen. Google Education noemt hier vooral administratieve taken waarop tijd wordt bespaard. 

De visie van Learnbeat op deze trends in het onderwijs

Wij van Learnbeat voeren ieder jaar gesprekken met honderden docenten en schoolleiders in zowel het voortgezet als middelbaar beroepsonderwijs. We spreken over hun ervaringen, uitdagingen en ideeën over lesgeven, digitale didactiek en leren op maat. De gesprekken zijn voor ons onmisbaar bij het doorontwikkelen van onze digitale leeromgeving Learnbeat, het aanbod van lesmateriaal en ons trainingsaanbod. Hieronder lees je onze visie op de door Google Education geïdentificeerde trends.

Technologie als middel

Technologie is een middel en geen doel op zichzelf. De selectie van technologie moet een logisch resultaat zijn van didactische keuzes en doelstellingen van een school. Juist daarom moet het voor iedere school mogelijk zijn om zelf de belangrijkste accenten en focus van de inzet van technologie te bepalen. Met Learnbeat bieden we daarom oplossingen voor alle onderdelen van de lesweek: interactie tussen docent en leerling, zelfstandig leren en oefenen, samenwerking tussen leerlingen, coaching door de docent, differentiatie, diagnose, toetsing en evaluatie. We geven leerlingen, docenten en scholen daarmee een krachtig instrument in handen.

De Savornin Lohman in Hilversum is een voorbeeld van een school die in een verandertraject nieuwe keuzes maakte over didactiek, lesmaterialen en toetsing en vervolgens daarbij de juiste digitale ondersteuning zocht. Schooldirecteur Cors Westerdijk vertelt in dit interview hoe de school dit aanpakt en welke rol Learnbeat hierin speelt

 

Meer tijd voor beter onderwijs

Een terugkerend thema in gesprekken met docenten is de tijdsbesparing die werken met digitale tools als Learnbeat biedt. De digitale leeromgeving geeft in één oogopslag zicht op de voortgang en resultaten per leerling. Daarnaast neemt Learnbeat ook andere taken uit handen zoals door het automatisch nakijken van digitale toetsen. De vrijgekomen tijd kunnen docenten besteden aan het geven van individuele feedback, het ontwikkelen van lesmateriaal of de eigen professionele ontwikkeling.

Ondersteuning voor zowel de leerling als de docent

Wij van Learnbeat geloven digitale middelen een nieuwe generatie docenten en leerlingen in het onderwijs verder kunnen helpen en ondersteunen. Dat kan met digitale middelen binnen één leeromgeving die meerwaarde en overzicht bieden en daarnaast gebruiksvriendelijk zijn. Wil je onze digitale leeromgeving zelf eens bekijken? Vraag dan je gratis proefaccount aan:

Zo haal je in Learnbeat een per ongeluk verwijderde vraag zelf uit de prullenbak.

Elke maand de laatste nieuwtjes en tips over digitaal onderwijs in je mailbox?