‘Met WisTrainer kunnen leerlingen oneindig wiskunde oefenen’

WisTrainer is de nieuwe oefenmodule in Learnbeat voor havo/vwo die docenten naast wiskundemethodes als Getal & Ruimte en Moderne Wiskunde kunnen gebruiken. Leerlingen kunnen er oneindig wiskundige vaardigheden mee oefenen. Het programma is adaptief en past zich aan de behoefte van een leerling aan. Bovendien geeft WisTrainer directe feedback, waardoor leerlingen écht leren.

Frank van Rest van Learnbeat:

‘Door de gepersonaliseerde werking van WisTrainer werken leerlingen precies aan onderdelen die ze nog onvoldoende beheersen. De persoonlijke feedback en de hints die het programma geeft, helpt hen telkens een stapje verder.’


Waarom zou je als wiskundedocent WisTrainer naast je methode gebruiken?

Frank: ‘Met Learnbeat kun je gepersonaliseerd leren. In Learnbeat zit een algoritme waardoor leerlingen persoonlijke en actuele feedback krijgen. Dat is iets wat de digitale omgevingen van de bestaande methodes niet kunnen. WisTrainer ziet precies op welk punt een leerling vastloopt en geeft dan een hint waarmee de leerling verder kan. Door de adaptiviteit worden opgaves aangeboden waar een leerling nog moeite mee heeft. Het aanbod aan oefenmateriaal is nooit “op”, want het algoritme achter WisTrainer genereert telkens nieuwe opgaven. Hints en feedback zijn afgestemd op de doelgroep; in de onderbouw krijgen leerlingen andere feedback bij een opgave dan in de bovenbouw. En omdat Getal & Ruimte en Moderne Wiskunde het meest worden gebruikt in het voortgezet onderwijs, sluit WistTrainer daar naadloos bij aan.’

Leerlingen kunnen dus zelfstandig werken met WisTrainer?

‘Klopt. Een leerling kan bijvoorbeeld aangeven dat hij wiskunde wil oefenen voor een toets voor hoofdstuk 3 van Getal & Ruimte. Als hij bij een oefensom niet weet hoe hij verder moet, kan hij op de “hint-knop” klikken. Hij krijgt dan een tip over de volgende stap om de opgave aan te pakken. Dat is een hint die vergelijkbaar is met feedback die de docent zelf zou geven als hij op dat moment naast de leerling zou staan. Bij het optellen van twee breuken krijgt een leerling bijvoorbeeld de tip: Probeer de noemers van beide breuken gelijknamig te maken.’

En hoe hou je als docent nog zicht op je leerlingen?

‘Wiskundedocenten zien op het dashboard waar leerlingen nog moeite mee hebben en welke onderdelen al goed gaan. Dat maakt het makkelijker om in te spelen op de behoefte van individuele leerlingen. Als de docent ziet dat een hele klas moeite heeft met bijvoorbeeld het wegwerken van haakjes, dan kan hij daar in zijn instructie rekening mee houden.’

Wanneer kun je WisTrainer inzetten?

‘Rekenen met breuken kun je nooit genoeg oefenen. Daarvoor is WisTrainer in de onderbouw bijvoorbeeld erg geschikt. Als leerlingen flink oefenen met alle regels die gelden bij rekenen met breuken, beklijft de stof beter en weet je als volwassene nog hoe je moet delen met breuken. In de bovenbouw kan worden geoefend met complexere wiskundige onderwerpen, zoals lineaire formules. Dan krijgen leerlingen opgaves als: y = 3x +5. Waar snijdt deze formule de x-as? Ook zijn er oneindig veel sommen met kwadratische formules. Daarbij krijgen leerlingen vragen als: wat is de afgeleide? Wat is de top van de parabool?

Verder is er oefenmateriaal voor exponentiële functies, kwadratische functies en logaritmes.’


Kun je WisTrainer op elke device gebruiken?

‘Leerlingen kunnen met WisTrainer oefenen op alle devices: een laptop, een iPad of een mobiele telefoon. Zelfs onderweg in de bus naar huis kunnen ze oefenen als ze dat willen. Het fijne is dat er een apart toetsenbord in het programma zit, waarmee leerlingen makkelijk wiskundige symbolen kunnen intypen, zoals een wortelteken of een breuk. Maar leerlingen kunnen ook een gewoon toetsenbord gebruiken. Voor de verschillende symbolen zijn dan sneltoetsen beschikbaar.’

Wanneer kunnen docenten met WisTrainer gaan werken?

‘Dat kan al na de krokusvakantie. Dan kunnen docenten deelnemen aan een gratis pilot. Het enige wat een wiskundedocent daarvoor moet doen is zich aanmelden en na afloop vertellen wat hij van het programma vond. Vanaf schooljaar 2018/2019 kunnen scholen WisTrainer aanschaffen en ermee gaan werken.’

Meedoen met de pilot van WisTrainer?