‘Prachtig om te zien waar een stimulerende opdracht toe kan leiden!’

Sanne Klaver is docent en sectievoorzitter Nederlands en docent biologie op het Pleysier College Westerbeek, een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een gedragsstoornis of psychiatrische problematiek. Dit jaar gebruikt Sanne voor het eerst Learnbeat voor het vak Nederlands. En dat is haar goed bevallen: ‘We zien dat leerlingen het enorm leuk vinden en ook beter scoren dan daarvoor.’

‘Op het Westerbeek werken we met kleine groepen op niveau vmbo-tl, havo en vwo. Onze leerlingen hebben stoornissen als autisme, ADHD, ODD of Gilles de la Tourette. Deze kinderen hebben veel structuur nodig en daarom werken we met leerstoflijnen. Leerlingen weten precies wat ze in een periode gaan doen. Learnbeat sluit daar goed bij aan. Alles staat overzichtelijk bij elkaar en omdat alles digitaal is kunnen leerlingen niks vergeten of kwijt zijn en overal aan de slag.’

Differentiëren

‘Er zit heel veel oefenstof in Learnbeat. Als een leerling iets moeilijk vindt, kan hij extra oefenen in een persoonlijk leerroute. Een leerling die de stof makkelijk vindt, kan sneller door de stof en daarna andere opdrachten maken. Het programma is heel adaptief.

Het is leuk om te zien hoe gedreven leerlingen zijn. Ze willen dat alle balkjes groen worden, wat maakt dat ze precies oefenen wat ze nog niet beheersen. Je kunt ook zien wat je “rang” is in de klas. Ze houden dan competities en oefenen nóg harder.

Voortgang

Met de voortgangsknop kan ik kijken hoe een leerling scoort en hoeveel hij gemaakt heeft. Door het gebruik van kleuren, zie ik in één oogopslag hoe een individuele leerling of juist een hele klas ervoor staat. Het programma geeft ook inzicht in hoe leerlingen op de cognitieve niveaus reproductie, toepassing of inzicht scoren.

Flexibel

Dit jaar gebruik ik de lesmethode vooral zoals Learnbeat het aanbiedt, maar voor onze leerlingen moeten we ook materiaal kunnen toevoegen of aanpassen. Dat kan gelukkig heel makkelijk. Samen met een collega heb ik een verdiepingscursus gevolgd, waarin we leerden hoe we lesmateriaal en toetsopgaven kunnen toevoegen aan de methode.

Variatie

De opdrachten zijn heel gevarieerd. Er zijn bijvoorbeeld ook samenwerkingsopdrachten en tekenopdrachten. Ze stimuleren leerlingen om verder te denken dan wat ze al weten. Laatst kregen mijn leerlingen de opdracht om een stad te tekenen. Daar schreven ze een verhaal bij over het land waarin die stad staat. Van het een kwam het ander. Ze ontwierpen een vlag en schreven meer verhalen. Met aardrijkskunde gingen ze ermee verder. Rond verkiezingstijd hebben ze zelfs verkiezingen voor hun land uitgeschreven. Ik was zo trots op mijn leerlingen… Prachtig om te zien waar een stimulerende opdracht toe kan leiden!’

Volgend jaar gaan we in heel het vmbo met Learnbeat werken. Leerlingen vinden het enorm leuk en scoren beter dan tevoren. We wachten met smart op het lesmateriaal voor de bovenbouw van havo en vwo.’