Blog
Diagnostische Tussentijdse Toets volgend schooljaar beschikbaar in Learnbeat
27 jun 2017
Diagnostische Tussentijdse Toets volgend schooljaar beschikbaar in Learnbeat

Vanaf komend schooljaar biedt Dedact de Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT) aan binnen het programma Learnbeat voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Willemijn Arts van Dedact is druk bezig met de verdere ontwikkeling van de formatieve en adaptieve DTT in Learnbeat. ‘Het mooie is dat je in Learnbeat ook de vervolgstappen ná de DTT automatisch voor leerlingen kan klaarzetten.’

De DTT is ontwikkeld door het Cito in opdracht van OC&W, met als doel om een tussentijdse evaluatie in te bouwen die objectief analyseert hoe leerlingen ervoor staan onderweg naar het eindexamen. Vanuit dit principe zijn de afgelopen jaren pilots gedraaid met de toets, waaraan in totaal zo’n 200 scholen hebben deelgenomen. Nu de pilotfase voorbij is, is de toets aangeboden aan marktpartijen met als doel de toets te continueren.

Dedact is een van de partijen die ‘ja’ heeft gezegd op de vraag van het Ministerie van Onderwijs om de toets beschikbaar te stellen voor scholen. Inmiddels is Dedact druk bezig de toets over te zetten in Learnbeat.

Overstap naar de bovenbouw
Willemijn Arts: ‘Learnbeat wil scholen in staat stellen gepersonaliseerd onderwijs te bieden. De DTT past goed binnen onze visie. Het mooie is, dat we in Learnbeat ook voor de vervolgstappen ná de DTT kunnen zorgen. Wanneer een leerling uitvalt op een bepaald leerdoel, kan in Learnbeat lesstof en oefenstof klaarstaan, zodat de leerling samen met de docent kan werken aan het bijspijkeren van wat nog niet beheerst wordt. Het zou fantastisch zijn als we met de DTT in Learnbeat een instrument kunnen creëren om de overstap van onderbouw naar bovenbouw te versoepelen. Daar gaan we hard aan werken.’

Voorjaar 2018 kunnen scholen de DTT al in Learnbeat afnemen. De eerste prioriteit is om alle toetscontent werkbaar te krijgen in Learnbeat. ‘We zijn bijvoorbeeld bezig met het creëren van een format waarin docenten een advies over leerlingen ontvangen nadat de toets is afgenomen,’ vertelt Willemijn. ‘Als de toets beschikbaar is voor afname zetten we de volgende stap en gaan we kijken hoe we de diagnostische toets zo goed mogelijk kunnen inbedden in het gehele leerproces. Wat hebben scholen daarvoor nodig? Wat betekent het voor het moment van afname? Over deze en andere vragen gaan we graag het gesprek aan met scholen, die met ons willen meedenken en samenwerken.’

De DTT levert de docent in korte tijd veel informatie over het leerproces van leerlingen. Leerlingen en docenten krijgen aan het einde van de onderbouw een methode-onafhankelijk inzicht in de verbeterpunten en sterke kanten van leerlingen voor de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde). De DTT is beschikbaar voor alle schoolniveaus: vmbo-b, vmbo-k, vmbo-gt, havo en vwo.

Wilt u de DTT in Learnbeat uitproberen? Doe dan mee aan de pilot en stuur een mail

Like of volg ons op