Maak leren zichtbaar met de dashboards in Learnbeat

“Kijk naar je lesgeven door ogen van de leerling en help leerlingen hun eigen leraar te worden”. Dat zijn de woorden van professor John Hattie, onderwijswetenschapper uit Nieuw-Zeeland. Hij bedacht het onderwijsprogramma ‘Visible learning’ waar de impact van de leraar centraal staat en leraren worden uitgedaagd naar onderwijs te kijken door de ogen van de leerling. Iets wat je steeds vaker terug ziet komen in de nieuwe Nederlandse onderwijsprogramma’s. Om Visible Learning mogelijk te maken heeft Learnbeat samen met docenten dashboards ontwikkeld. Dashboards waarmee leraren de leerlingen kunnen monitoren en de leerlingen in één oogopslag zien waar hun kwaliteiten liggen.

Visible Learning

Visible Learning, ook wel zichtbaar leren, is voortgekomen uit inzichten en onderzoeksresultaten van professor John Hattie waar 240.000 leerlingen aan bij hebben gedragen. In dit lesprogramma staat de impact van de leraar centraal en worden leraren uitgedaagd naar het onderwijs te kijken door de ogen van hun leerlingen. Welke feedback heeft de leerling nodig? Wat is het effect van de lessen die ik aanbied? De focus ligt ook op leren in plaats van lesgeven. Als het lukt om kinderen liefde en verantwoordelijkheid voor leren bij te brengen, dan vergemakkelijkt dat hun leerproces. Met behulp van effectgroottes en denkkaders worden de leerprestaties gemeten en beoordeeld.

Gepersonaliseerd leren en lesgeven met dashboards

De digitale leeromgeving Learnbeat heeft samen met docenten dashoards ontwikkelt om snel inzicht te krijgen in de kwaliteiten en vaardigheden van leerlingen. Het doel hiervan? Gepersonaliseerd lesgeven en leren mogelijk maken. De resultaten en voortgang van leerlingen wordt weergeven in een voortgangs,- en resultatenscherm. Met percentages en kleuren wordt de voortgang van leerlingen aangegeven. Learnbeat maakt per leerling automatisch een rapport aan. Zo kun je iedere leerling de persoonlijke aandacht geven die hij of zij nodig heeft en ouders ook direct inzicht geven in het niveau van zijn of haar kind.

Het succes van zichtbaar leren

Visible Learning van professor John Hattie is op dit moment succesvol is in 24 landen. Het zichtbaar leren programma wordt gezien als het grootste onderzoek wat bewezen effect heeft op het verbeteren van leerprocessen.

 

Wil je meer weten over de dashboards van Learnbeat? Neem dan gerust contact met ons op via startenmet@learnbeat.nl of 020) 70 09 854.

Gerelateerde blogs

Gepersonaliseerd leren met digitale middelen als hulpmiddel

Person@lize, Het Onderwijs Draait Door

Lees meer >

“‘In Learnbeat kan ik precies zien waarmee ik een leerling kan helpen’”

René Stellingswerff, afdelingsdirecteur havo/vwo RGO Middelharnis

Lees meer >

Een studieplanner die de leerling feedback geeft

Sander Ton, UX-Designer

Lees meer >