Learnbeat-en-uitgeverij-ThiemeMeulenhoff-geven-digitaal-natuurkunde-lesmateriaal-uit

ThiemeMeulenhoff start samenwerking met Learnbeat voor natuurkunde onderwijs

Amersfoort, 24 januari 2017 – Vandaag maakten ThiemeMeulenhoff en Learnbeat bekend dat zij een pilot zijn gestart waarbij scholen de lesmethode Impact van ThiemeMeulenhoff kunnen gebruiken in de digitale leeromgeving Learnbeat. Het gaat daarbij om alle theorie en oefenstof voor het vak natuurkunde voor de onderbouw havo en vwo. ThiemeMeulenhoff is de eerste grote uitgever die scholen in het voortgezet onderwijs de mogelijkheid biedt om een van haar lesmethodes te gebruiken in de door de school gekozen leeromgeving.

Samenwerking voorziet in groeiende behoefte van scholen aan oplossingen voor gepersonaliseerd leren.

Renate Boers, business manager voortgezet onderwijs ThiemeMeulenhoff:

“Wij zijn deze pilot met Learnbeat gestart om samen met scholen te ontdekken hoe je een bestaande lesmethode zo goed mogelijk kunt aanbieden in een andere digitale leeromgeving. Net als Learnbeat geloven wij in de kracht van gepersonaliseerd leren. Wij bieden daar al een aantal jaren goede oplossingen voor met onze eigen leeromgevingen. Voor ons is het interessant om te zien welke voordelen docenten en leerlingen ervaren met de combinatie Impact-Learnbeat.”

Koen Strous, directeur Learnbeat:

“Wij zijn blij met de samenwerking met ThiemeMeulenhoff omdat wij zo ons aanbod aan scholen op een goede manier kunnen verbreden. Voor het vak natuurkunde hadden wij al eigen lesstof voor het vmbo. De methode Impact van ThiemeMeulenhoff sluit hier goed op aan, omdat Impact dezelfde didactische uitgangspunten gebruikt.”

Over ThiemeMeulenhoff

ThiemeMeulenhoff ontwikkelt zich van educatieve uitgeverij tot een ontwerper van onderwijsleerprocessen. Met onze groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen zijn wij een partner voor scholen bij het vernieuwen en verbeteren van hun onderwijs. Zo kunnen wij samen beter recht doen aan de verschillen tussen lerenden en scholen en ervoor zorgen dat leren steeds persoonlijker, effectiever en efficiënter wordt. 

Over Learnbeat’s digitale leeromgeving

Learnbeat is een digitale leeromgeving met uitgebreide mogelijkheden. De techniek biedt nieuwe kansen voor het onderwijs die alleen boeken niet kunnen bieden. Zo zijn leerlingen en hun voortgang altijd te monitoren. Doelstellingen zoals leerdoelgericht werken, adaptief oefenen en gepersonaliseerd leren worden haalbaar voor scholen. Als docent kies je in de bibliotheek het lesmateriaal waar jij het liefste mee werkt. Nieuwsgierig?

Ontdek Learnbeat zelf zonder dat je ergens aan vastzit. Vraag je proefaccount aan:

Zo haal je in Learnbeat een per ongeluk verwijderde vraag zelf uit de prullenbak.

Elke maand de laatste nieuwtjes en tips over digitaal onderwijs in je mailbox?